Nokia Lumia 1020 vs Nokia 808 PureView vs Samsung Galaxy S4 Zoom vs Nokia Lumia 925 — pojedynek na aparaty

Dodano: 03.08.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Samsung Tagi: , , , ,

Ekipa All About Sym­bian dokon­ała porów­na­nia czterech wyjątkowo fotograficznych smart­fonów. Może­cie się przekon­ać, jak trzy Nok­ie z aparata­mi Pure­View radzą sobie z bard­zo masy­wnym Sam­sungiem S4 Zoom.

Nokia 808 PureView vs Samsung Galaxy Z4 Zoom — który z nich robi lepsze zdjęcia?

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , , , ,

Sam­sung Galaxy S4 Zoom to wyjątkowe urządze­nie, które choć wyglą­da jak zwycza­j­na cyfrówka z dużym ekranem, to w rzeczy­wis­toś­ci potrafi o dzi­wo wykony­wać połączenia głosowe. Mogło­by się wydawać, że jest to najbardziej zaawan­sowany smart­fon na rynku pod wzglę­dem aparatu, ale nie zapom­i­na­jmy o jeszcze jed­nym, sędzi­wym już graczu — Nokii 808 Pure­View.

Moduły aparatu w Nokii Lumia 925, Lumia 920, Lumia 800, N97 i 808 PureView — zobacz, jak wyglądają

Dodano: 18.05.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

Częs­to mówimy o aparat­ach w smart­fonach. Czy ten w Lumii 925 jest znacznie lep­szy od jed­nos­t­ki zas­tosowanej w Lumii 920? Sprawdz­imy to dzi­wną, lecz wcale nie taką głupią metodą — patrząc na nie.

Świetny filmik poklatkowy w rozdzielczości 4K wykonany Nokią 808 PureView

Dodano: 12.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , , ,

Nokia 808 Pure­View, choć ma już pon­ad rok, wciąż zach­wyca swoi­mi możli­woś­ci­a­mi fotograficzny­mi o których posi­adacze innych smart­fonów mogą zapom­nieć. Świet­nie to przed­staw­ia filmik wyko­nany tym właśnie tele­fonem w rozdziel­czoś­ci 4K.

Nokia 808 PureView vs Nokia Lumia 920 vs HTC One vs Nokia N95 — starcie na aparaty

Dodano: 15.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Nokia, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Ekipa ser­wisu All About Sym­bian przeprowadz­iła ciekawe porów­nanie  możli­woś­ci fotograficznych czterech smart­fonów. Na ile przy­da­ją się 41 megapik­se­le? Jak sobie radzi innowa­cyjny ultra­pik­selowy aparat? Czy Lumia 920 jako jedy­na nie boi się ciem­noś­ci? Jak na tle najnowszych urządzeń wypa­da sześ­ci­o­let­ni staruszek? Na te i inne pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w tym poje­dynku!

Symbian wiecznie żywy — Aktualizacja galerii zdjęć dla Nokii 808 PureView i innych Symbianów Belle FP2

Dodano: 04.03.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , ,

Pomi­mo tego, że Sym­bian został już ofic­jal­nie uśmier­cony przez Nok­ię, to i tak daje o sobie znać zza grobu — Sym­bian Belle Fea­ture Pack 2 właśnie otrzy­mał kole­jną aktu­al­iza­cję, doty­czącą tym razem galerii i aparatu.

Nokia 808 PureView otrzyma dwie nowe rozdzielczości zdjęć w trybie PureView?

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia 808 Pure­View, ostat­ni w his­torii Nokii smart­fon z Sym­bianem, ma już niemal rok. Wychodzi jed­nak na to, że pro­du­cent wciąż myśli o stworze­niu kole­jnej aktu­al­iza­cji, która mogła­by wnieść coś naprawdę niezłego.

HTC obiecuje nam skupić się w tym roku na jakości dźwięku i aparacie

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Z początkiem roku wielu z nas robi sobie różne postanowienia. Z miesięcznym opóźnie­niem robi to też HTC, które postanaw­ia nam skupić się na lep­szej jakoś­ci dźwięku i zdję­ci­ach w swoich nad­chodzą­cych smart­fonach.

Koniec ery Symbiana oficjalnie! Powspominajmy stare czasy…

Dodano: 24.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , , , ,

Coś się kończy, coś się zaczy­na — w tym przy­pad­ku musimy bezpowrot­nie pożeg­nać romans Nokii z Sym­bianem - już nie uświad­czymy więcej smart­fonów fińskiego pro­du­cen­ta korzys­ta­ją­cych z tego sys­te­mu.

Nokia Lumia z aparatem jak w 808 PureView zostanie pokazana w tym roku

Dodano: 23.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Na taką wiado­mość czekaliśmy od daw­na! Następ­ny flagowy smart­fon Nokii ma szan­sę pod­bić ser­ca mil­ionów użytkown­ików za sprawą aparatu łączącego rozwiąza­nia z 808 Pure­View i Lumii 920. Będzie się dzi­ało!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002