Angry Birds w pełnej wersji za darmo w Sklepie Nokia

Dodano: 05.10.2011 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Gry, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , ,

Nokia 600 Angry Birds

Angry Birds – najpop­u­larniejsza mobil­na gra dostęp­na jest w pełnej wer­sji za dar­mo w Sklepie Nokia. Pro­moc­ja doty­czy smart­fonów z Sym­bian Belle OS.

Pierwsze nagranie 3D z Nokią 701 w roli głównej

Dodano: 05.09.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 701 3D video

Pod­czas targów IFA w Berlin­ie pow­stało pier­wsze nagranie video wyko­nane w tech­nologii 3D recen­zu­jące najnowszy smart­fon Nokia 701 z Sym­bian Belle.

Pier­wsze ekspery­men­talne nagranie wykon­ała ekipa HDBlog z Włoch. Jest ono intere­su­jące, nieste­ty bez spec­jal­nych oku­larów nie mamy szans docenić wiz­ual­nych efek­tów tego nagra­nia.

Nokia 701 z Symbian Belle vs Nokia C7 z Symbian Anna [video]

Dodano: 30.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , , ,

Nokia C7 vs Nokia 701

Ostat­nio zachę­całem Was do dyskusji porównu­jącej sys­te­my Sym­bian Anna i Sym­bian Belle. Dziś zapraszam Was do obe­jrzenia porów­na­nia w formie video tych dwóch OS’ów na smar­fonach Nokia C i Nokia 701.

Smartfony Nokia 600, Nokia 700 i Nokia 701 z Symbian Belle — prezentacja

Dodano: 24.08.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Symbian Belle - Nokia 700, Nokia 701, Nokia 600 smartphones

Nokia ofic­jal­nie zaprezen­towała w Hong Kongu trzy nowe smart­fony z sys­te­mem Sym­bian Belle: Nokia 600, Nokia 700 i Nokia 701. To nie tylko trzy nowe słuchaw­ki od pro­du­cen­ta ale także nieco rewolucyjny zak­tu­al­i­zowany sys­tem Sym­bian Belle.

Za dwa dni poznamy nowe smartfony z Symbian Belle?

Dodano: 22.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Symbian try sth new

Na ofic­jal­nej stron­ie Nokii na face­book’u, pokazał się licznik odlicza­ją­cy czas do praw­dopodob­nej pre­miery nowych smart­fonów z sys­te­mem Sym­bian? O jakie mod­ele może chodz­ić i co tak naprawdę szyku­je Nokia?

Trzeci smartfon z Symbian Belle – Nokia 701

Dodano: 09.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 701 FCC

Nokia 701 to trze­ci smart­fon, który został zatwierd­zony przez FCC i który ma się pojaw­ić z zak­tu­al­i­zowaną wer­sją sys­te­mu Sym­bian – Belle. Na chwilę obec­ną infor­ma­c­je o tym urządze­niu są szczątkowe ale znana jest praw­dopodob­ne pod­sta­wowa specy­fikac­ja.

Jest wiele modelów Nokii – teraz pojawi się kilka modelek: Cindy, Fate, Zeta i Helen

Dodano: 29.06.2011 Kategorie: Newsy, Symbian, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Larissa Riquelme Nokia

Nokia 500 Fate, Nokia 700 Zeta i Nokia 701 Helen – takie właśnie robocze nazwy nadano nowym słuchawkom od Nokii, które wyciekły w kodzie źródłowym strony Nokia.com. Dwie z nich wyposażone są w sys­tem Sym­bian Belle, jed­na w Sym­bian Annamają być szy­bkie i nowoczesne!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002