Dlaczego Nokia 500 może być idealnym rozwiązaniem dla dotychczasowych użytkowników smartfonów Nokii 5800XM, C6, X6, N97?

Dodano: 20.08.2011 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , ,

Nokia 500 black white

Nowa Nokia 500 to trze­ci smart­fon z fab­rycznie wbu­dowanym sys­te­mem Sym­bian Anna, ale to także pier­wszy mod­el z Sym­bian OS, który posi­a­da pro­ce­sor 1GHz. Nokia 500 powin­na się spodobać w szczegól­noś­ci doty­chcza­sowym użytkown­ikom Nokii 5800 Xpress­Mu­sic i innych mod­eli z serii Sym­bian S60v5. Przeczy­taj dal­szą część wpisu, by znaleźć odpowiedź.

Nokia N97, 5800, 5530 i X6 — darmowy motyw — S60 Hero

Dodano: 07.11.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

darmowe-motywy-nokia-n97-7 darmowe-motywy-nokia-n97-6

Dar­mowy motyw dla tele­fonów Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, Nokia X6S60 Hero, którego autorem jest Tehk. Motyw jak zwyk­le do ściąg­nię­cia za przysłowiowe FREE (link).

Darmowe motywy Symbian S60v5: Heroes

Dodano: 22.10.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , , ,

nokia-5530-free-theme-01 nokia-5530-free-theme-021

Dar­mowe moty­wy dla tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, a także praw­dopodob­nie Nokia 5320 oraz Nokia X6). Dar­mowy motyw stwor­zony spec­jal­nie przez Olek21 dla wszys­t­kich fanów seri­alu Heroes. Aby ściągnąć powyższy theme wystar­czy kliknąć tutaj.

Aktualizacja tapet — Nokia 5230, 5530, 5800, N97

Dodano: 20.10.2009 Kategorie: Nokia, Tapety Tagi: , , ,

nokia-5230-wallpapers-09 nokia-5230-wallpapers-13 nokia-5230-wallpapers-12

Pow­ięk­szony zbiór dar­mowych tapet dla tele­fonów: Nokia 5230, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97. Kole­jnych 34 dar­mowe tapety spec­jal­nie dla Was w dziale tapety — dru­ga gale­ria (łącznie 74 tapety).

Darmowe motywy na telefon: Solstice by PiZero

Dodano: 16.10.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

free-mobile-themes-nokia-n97

Po krótkiej prz­er­wie w dziale dar­mowych moty­wów powracamy z dar­mowym moty­wem skierowanych do posi­adaczy Sym­biana S60v5 (Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic). Motyw może niezbyt odzwier­cied­la obec­ną pogodę, ale przy­na­jm­niej “ociepli kli­mat” naszego tele­fonu 🙂

Jak to zwyk­le bywa motyw może­cie ściągnąć za dar­mo na swój tele­fon klika­jąc tutaj. Autorem moty­wu jest świet­ny mobile theme design­er — PiZe­ro.

Via

Darmowe motywy Nokia N97, Nokia 5800 XpressMusic — Isotop by Dsma

Dodano: 16.10.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , ,

nokia-n97-darmowe-motywy-00

Kole­jny świet­nej jakoś­ci motyw dla wszys­t­kich właś­ci­cieli tele­fonów Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic oraz Nokia 5530 Xpress­Mu­sic. Motyw jak zwyk­le może­my ściągnąć na swój tele­fon całkowicie za free (link) 

Autorem the­me’a jest Dsma.

Via

Nokia 5800 XpressMusic, 5530 XpressMusic, N97 — darmowe tapety

Dodano: 04.10.2009 Kategorie: Nokia, Samsung, Tapety Tagi: , , , ,

nokia-darmowe-tapety-360x640-07 n97-nokia-tapety-360x640-065800-nokia-tapety-360x640-05

Kole­jny już pow­ięk­sza­ją­cy się zbiór damowych tapet dla tele­fonów Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oraz Sam­sung i8910 Omnia HD, które posi­ada­ją wyświ­et­lacz 360x640. Jak zwyk­le tapety może­my ścią­gać całkowicie za dar­mo i legal­nie. Aby to zro­bić wystar­czy przeczy­tać poniższą instrukcję obsłu­gi i cieszyć się z nowego design’u swo­jego tele­fonu.

Pamię­taj aby odwiedzać stronę częs­to ponieważ dzi­ał ten będzie aktu­al­i­zowany o nowe tapety na bieżą­co.

Aplikacje S60v5: Coin Toss Touch

Dodano: 25.09.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , , ,

Coin-Toss-Touch-symbian-s60v5-nokia-n97

Coin Toss Touch to aplikac­ja skierowana do wszys­t­kich właś­ci­cieli dotykowych Nokii (5800 XM, N97, 5530 XM). Dzi­ałanie aplikacji jest banal­nie proste i moż­na powiedzieć, że każdy kiedyś w życiu wykony­wał podob­ne czyn­noś­ci. Całość pole­ga na rzu­cie mon­etą, jed­nak jest to nieco inny rzut mon­etą, bo odby­wa się on w naszym tele­fonie.

Memory Status Touch: aplikacja dla Nokii 5800, N97, 5530

Dodano: 24.09.2009 Kategorie: Aplikacje S60v5, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

memory-status-touch-nokia-n97

Ciekawa i bard­zo przy­dat­na aplikac­ja do sprawdza­nia poziomu pamię­ci dla takich tele­fonów, jak: Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97 oraz Nokia 5530 Xpress­Mu­sic. Oczy­wiś­cie jest to cała seria tele­fonów z sys­te­mem oper­a­cyjnym Sym­bian S60v5, która z cza­sem będzie się pow­ięk­szać.

Darmowe Motywy Nokia 5800, N97, 5530: Islamic World by NaHiD

Dodano: 18.09.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , , , ,

darmowe-motywy-nokia-n97-2

Dar­mowy motyw skierowany do tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic). Islam­ic World by NaHiD skierowany jest nie tylko do wiel­bi­cieli Isla­mu. Sądzę, że z rację na bard­zo ciekawą kolorystykę i ori­en­talne moty­wy świet­nie będzie się wyróż­ni­ał wśród innych themów. Motyw jak zwyk­le do ściąg­nię­cia za dar­mo (link).

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002