nokia-5800-xpressmusic-facebookFace­book to znany na całym świecie por­tal społecznoś­ciowy. Choć jego pop­u­larność w Polsce nie jest tak duża, to pewnie zna­jdą się oso­by uży­wa­jące go i posi­ada­jące tele­fony Nokia 5800 Xpress­Mu­sic lub Nokia N97. To właśnie dla nich pow­stała spec­jal­na aplikac­ja, która ułatwia funkcjonowanie Face­book’a na naszych dotykowych komórkach.

Wer­sje Face­book na sys­tem Sym­bian S60v5 może­my pobrać ze strony Ovi Store (link) za dar­mo — co pewnie cieszy najbardziej. Jeśli więc moż­na sko­rzys­tać z tego za free — to czemu tego nie zro­bić? — Pole­cam.