Nokia 500 otrzymuje aktualizację Nokia Belle Refresh

Dodano: 30.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

Nokia jak­iś czas temu zapowiadała, że Nokia 500 wkrótce otrzy­ma aktu­al­iza­cję Nokia Belle Refresh. Jak się okaza­ło, dotrzy­mała obiet­ni­cy i już ter­az moż­na pobrać nowy firmware do tego tele­fonu.

Nokia Belle Refresh — aktualizacja już dostępna!

Dodano: 27.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Następu­jące mod­ele: Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C6-01, Nokia X7 i Nokia Oro otrzy­mały dzisi­aj aktu­al­iza­cję do najnowszej wer­sji opro­gramowa­nia 111.040.1511. Warto ją pobrać, gdyż wprowadza sporo zmi­an.

Nokia 500 i Sony Ericsson Xperia Arc S taniej w Play

Dodano: 23.07.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Operatorzy, Sony Ericsson, Symbian Tagi: , , , , , , , , ,

Nokia-500

Od dziś Play waka­cyjnie zjeżdża z cena­mi dwóch słuchawek. Tym razem na tapetę idą poręcz­na Nokia 500 oraz ele­ganc­ki Sony Eric­s­son Xpe­ria Arc S.

Zobacz Nokia Belle na smartfonie Nokia 500 [video]

Dodano: 19.02.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , ,

Zgod­nie z zapowiedzi­a­mi przy­go­towałem video wraz z komen­tarzem przed­staw­ia­jące smart­fon Nokia 500 z zak­tu­al­i­zowanym sys­te­mem Nokia Belle (Sym­bian Belle). Zobacz­cie, co może­cie znaleźć w Nokii 500 z sys­te­mem Nokia Belle. Zapraszam także do prze­jrzenia innych filmów video na naszym kanale na YouTube — nie zapom­ni­j­cie sub­skry­bować kanału!

Jak to Nokia Belle stała się dostępna na smartfonie Nokia 500

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

Nokia Belle Nokia 500 twitt

Wielu użytkown­ików Nokii 500 ma się dzisi­aj z czego cieszyć – została udostęp­niona aktu­al­iza­c­ja do sys­te­mu Nokia Belle na to właśnie urządze­nie. Uciecha to może dużo powiedziane, bo część z Was może obe­jść się smakiem – a to dlaczego…

Nokia 500 z systemem Nokia Belle będzie obsługiwać tylko 4 ekrany główne i to nie wszystko…

Dodano: 12.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 500 Nokia Belle OS

Aktu­al­iza­c­ja do sys­te­mu Nokia Belle w smart­fonie Nokia 500 ma się pojaw­ić już w najbliższym cza­sie. I choć data nie została do koń­ca określona przez Nok­ie, pro­du­cent postanow­ił podać, jakie niespodzian­ki czeka­ją nas po aktu­al­iza­cji – nie licz­cie na pozy­ty­wy.

Nokia Belle na smartfonie Nokia N8 [video]

Dodano: 10.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , , , , , ,

Nokia N8 z systemem Nokia Belle

Z racji aktu­al­iza­cji smart­fonów Nokii – Nokia N8, C7, C6-01, E7, X7, E6, Oro postanow­iłem zaprezen­tować Wam, jak wyglą­da sys­tem Nokia Belle w rzeczy­wis­toś­ci oraz przy­bliżyć nieco zmi­any, jakie zas­taniecie w odświeżonym OS’ie – zapraszam gorą co do obe­jrzenia video.

Nokia Lumia 800 vs Nokia N9 vs Nokia N8 vs Nokia 500 – test aparatów [video]

Dodano: 02.02.2012 Kategorie: Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-800-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-N9-vs-Nokia-500

W niecodzi­en­nych warunk­ach – przy minus 12 stop­ni­ach Cel­sjusza przyszło mi testować najnowsze zabaw­ki od Nokii – mod­ele Nokia Lumia 800, Nokia N9, Nokia N8 oraz Nokia 500. Co do ostat­niego miejs­ca w tym zestaw­ie­niu wąt­pli­woś­ci mieć raczej nie moż­na i każdy spec­jal­ista po usłysze­niu tych mod­eli w ciem­no jest w stanie powiedzieć, który nagry­wa najsła­biej. Nato­mi­ast o miejs­ca na podi­um wal­ka jest zażar­ta – jaki smart­fon okaże się najlep­szy i komu przy­pad­nie sre­bro – zobacz­cie sami!

Test smartfona Nokia 500 [video]

Dodano: 15.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: , ,

Serdecznie zapraszam do obe­jrzenia tes­tu smart­fona Nokia 500 z sys­te­mem Sym­bian Anna na pokładzie. Dowiecie się z niego jakie są plusy smart­fona, a gdzie niedo­ciąg­nię­cia. Dowiecie się także, jak usprawnić dzi­ałanie klaw­iatu­ry czy polep­szyć przeglą­darkę inter­ne­tową. Zapraszam na test Nokii 500 w wyko­na­niu dailymobile.pl 🙂

Nokia 500 rozpakowana [video]

Dodano: 15.01.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Recenzje, Symbian^3, Testy Dailymobile.pl, Video Tagi: ,

Nokia 500 rozpakowana

Nokia 500 to smart­fon nowej gen­er­acji, który pracu­je w opar­ciu o sys­tem Sym­bian Anna. Mod­el ten charak­teryzu­je się moc­nym pro­ce­sorem, dużym wyborem akce­soriów oraz niską ceną. Zapraszam do zobaczenia, co zna­jdzie w zestaw­ie wraz z smart­fonem Nokia 500?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002