Nokia 101

Nokia 101

Dzień po ofic­jal­nym ogłosze­niu pier­wszych smart­fonów z Sym­bian Belle, Nokia zaprezen­towała dwa niskobudże­towe tele­fony, wyróż­ni­a­jące się przede wszys­tkim ceną. Są to: Nokia 100 i Nokia 101. Zobaczmy, co przy­go­tował dla Nas fińs­ki pro­du­cent?