Nexus-5-might-be-the-LG-D820-after-all

Jeśli Google planu­je stworzyć Nexusa 6, to z pewnoś­cią nie będzie to smart­fon pro­dukcji LG - poin­for­mował kierown­ik dzi­ału komu­nikacji LG, Ken Hong.