SMS obchodzi dziś swoje 20 urodziny!

Dodano: 03.12.2012 Kategorie: Newsy Tagi: , ,

Dziś mało kto wyobraża sobie życie bez wiado­mości SMS. Ten sposób komu­nikacji dziś obchodzi swoje dwudziestole­cie. Sto lat!

Aparat fotograficzny dedykowany dla fanów Instagramu. [Galeria]

Dodano: 12.05.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Galeria, Newsy Tagi: , ,


Pop­u­larność Insta­gramu trudno zmierzyć, ta niezwykle pop­u­larna aplikacja w ciągu zaled­wie kilku miesięcy prze­rodz­iła się w prawdziwy hit za sprawą prostej obsługi oraz możli­wości jakie ofer­uje. Ogromne zain­tere­sowanie aplikacją spraw­iło nawet, że ktoś postanowił stworzyć pro­jekt spec­jal­nego aparatu opartego na idei przyświeca­jącej Instagramowi. 

Premiera nowych smartfonów Nokii.

Dodano: 11.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Mamy dziś świetną infor­ma­cję dla wszys­t­kich fanów Windows’a Phone oraz Nokii. Już za kilka dni w Warsza­wie odbędzie się ofic­jalna pre­miera nowych smart­fonów serii Lumia fińskiego producenta!

Nokia Lumia 900 smartfonem z najlepszym wyświetlaczem do pracy w słoneczne dni

Dodano: 11.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

Z pewnoś­cią nie raz zdarzyło się wam, że nie mogliś­cie odczy­tać sms’a z powodu inten­sy­wnego światła słonecznego więc wiecie, co znaczy słaby ekran w tele­fonie. Na szczęś­cie jeden ze stron Dis­play­Mate Labs ukazały się obsz­erne wyniki pokazu­jące który z doty­chczas wypro­dukowanych tele­fonów posi­ada najlep­szy wyświ­et­lacz do pracy w dzień. 

Rovio świętuje po raz kolejny, tym razem Miliardowe pobranie Angry Birds [Video]

Dodano: 10.05.2012 Kategorie: Gry, Newsy, Video Tagi: , , ,

Początki Angry Birds nie wskazy­wały na tak ogromny sukces gry która w prze­ciągu zaled­wie kilku lat stała się best­sellerem wszczechcza­sów. Żadna z doty­chczas stwor­zonych gier na urządzenia mobilne nie może poszczy­cić się taką liczbą pobranych egzemplarzy. 

Nokia Lumia 610 udostępniona do testów.

Dodano: 10.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Kole­jna akcja dzięki której każdy z was może zostać testerem jed­nego ze wspani­ałych tele­fonów Nokii. Tym razem jed­nak przed­sięwz­ię­cie nie została zor­ga­ni­zowana przez Orange które przyzwycza­iło nas do podob­nych konkursów a przez samego fińskiego pro­du­centa na jego ofic­jal­nym FanPage’u na Facebooku.

Darmowe 20GB od Apple

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: ,

Niedawno Apple roz­dało użytkown­ikom MobileMe dar­mowe aktu­al­iza­cje desk­topowego sys­temu Mac OS X za którego w nor­mal­nym przy­padku przyszło by nam zapłacić niecałe 150zł. Tym­cza­sem gigant z Cuper­tino nie poprzes­taje na roz­dawa­niu dar­mowych aktu­al­iza­cji ale również udostęp­nia dar­mowe GB na dane w chmurze iCloud.

Pierwszy developerski telefon z systemem Tizen [Video]

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Jak pisałem już wcześniej, sys­tem Tizen nie zach­wycił mnie pod żad­nym wzglę­dem. Kom­bi­nowanie Intela tym razem z Sam­sungiem wydało mimo wszys­tko na świat pier­wsze urządze­nie z zupełnie zmody­fikowaną wer­sją znanego choćby z Nokii N9 sys­temu MeeGo.

Samsung Galaxy SIII jednak nie taki wspaniały?

Dodano: 07.05.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Samsung Tagi: , ,

Pamięta­cie niedawną zapowiedź nowego Meizu? Nie miała ona tak hucznej prezen­tacji jaka miała miejsce przy okazji przed­staw­ienia najnowszego flagowca Sam­sunga okrzykniętego przez jego twór­ców najpotężniejszym smart­fonem na rynku. Tym­cza­sem okazuje się jed­nak że rzeczy­wis­tość okazała się dla Sam­sunga bru­tal­niejsza niż się tego spodziewał. 

Tizen gotowy, ktoś w ogóle wie co to jest?

Dodano: 02.05.2012 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Tizen, wspólny pro­jekt Sam­sunga oraz Intela mający na celu stworze­nie kole­jnego, otwartego, mobil­nego sys­temu oper­a­cyjnego. Nie wiele mówiło się o pro­jek­cie aż do dzisiaj kiedy to sys­tem jest już prawie gotowy do wyjś­cia z fazy beta testów. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002