Nokia E66 i E71 dołączyły do darmowej nawigacji Nokia Maps

Dodano: 07.04.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Nokia-E71-E66-nokia-maps

Cykl dar­mowej naw­igacji Nokia Maps w tele­fonach komórkowych rozras­ta się – dar­mowa naw­igac­ja jest już dostęp­na dla dwóch biz­ne­sowych mod­eli tele­fonów – Nokia E66 i Nokia E71.

Nawigacja NDrive dla iPhone’a w promocyjnych cenach

Dodano: 02.03.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

Naw­igac­ja NDrive o której mogliś­cie przeczy­tać już wcześniej doczekała się obniż­ki cen w wer­sji dla iPhone’a. Oprócz wer­sji na iPhone’a naw­igac­ja NDrive dostęp­na jest dla trzech innych sys­temów oper­a­cyjnych — Android, Win­dows Mobile i Sym­bian. Jed­nakże tylko właś­ci­ciele iPhone’ów mogą sko­rzys­tać z pro­mo­cyjnej ceny na mapy Pol­s­ka + Czechy + Słowac­ja. Ile wynosi zniż­ka?

Nawigacja GPS dla Symbiana S60v5, S60v3, iPhone’a, Windows Mobile i Androida

Dodano: 01.02.2010 Kategorie: Android, Aplikacje - pozostałe, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Windows Mobile, iPhone, Newsy, Nokia, Windows Mobile Tagi: , , , , , ,

Ndrive-nawigacja-07

Fir­ma NDrive Nav­i­ga­tion Sys­tems udostęp­niła najnowszą wer­sję naw­igacji GPS dla takich sys­temów oper­a­cyjnych, jak: Sym­bian OS, iPhone, Android i Win­dows Mobile. Naw­igac­ja ta cechu­je się bard­zo dużą dokład­noś­cią w tere­nie (z uwzględ­nie­niem numerów budynków). A także z bard­zo dobrym pokryciem map przez aplikację.

Wybier­a­jąc naw­igację GPS NDrive na tele­fon komórkowy może­my być pewni, że wybier­amy pro­dukt pro­fesjon­al­ny i przys­tosowany do naszych tele­fonów, jak i do naszej wygody. Dzię­ki naw­igacji, mamy możli­wość wyszuki­wa­nia punk­tów szczegól­nych (hotele, stac­je ben­zynowe, restau­rac­je itp. Pon­ad­to aplikac­ja umożli­wia wyświ­et­lanie budynków w try­bie 3D, jak i umożli­wia robi­enia zbliże­nie i odd­ale­nie trasy na wyświ­et­laczu tele­fonu. Naw­igac­ja ma także wbu­dowaną mapę fotoradarów z możli­woś­cią aktu­al­iza­cji. Wszys­tkie komendy wydawane są poprzez polece­nia głosowe.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002