Motorola Droid — kolejna reklamowa odsłona

Dodano: 02.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

motorola-droid-commercial

Motorola Droid to tele­fon, który już od dłuższego czasu jest na ustach wielu znaw­ców tem­atyki GSM. Niewąt­pli­wie ma to być pogromca iPhone’a i Nokii — co z tego wyjdzie okaże się w najbliższym cza­sie. Droid z pewnoś­cią zasługuje na miano tele­fonu o szczegól­nych para­me­trach a dodatkowa otoczka “super tele­fonu” nakrę­cana przez zachod­nie media z pewnoś­cią pomogą mu w dojś­ciu do celu. Zobaczmy co Motorola Droid potrafi, a czego nie:) .

Motorola Droid z systemem Android 2 (video)

Dodano: 30.10.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

Motorola-Droid-Android-2.0

Oto jedno z pier­wszych video pokazu­ją­cych na żywo tele­fon Motorola Droid. Model ten jako pier­wszy został wyposażony w odświeżony sys­tem – Android 2. Motorola Droid A855 to tele­fon skon­struowany dla amerykańskiej sieci Ver­i­zon Wire­less. Określany jest mianem „nowego iPhone’a”. który ma zre­wolucjoni­zować rynek tele­fonii komórkowej – czy tak się właśnie stanie? Dowiemy się tego już niedługo. Oto specy­fikacja Motoroli Droid – piękny i duży wyświ­et­lacz dotykowy 3,7 cala, aparat fotograficzny 5 megapik­sela, slot kart pamięci MicroS­D­DHC, GPS oraz WiFi.

Poniżej został umieszc­zony pier­wszy filmik prezen­tu­jący tele­fon Motorla Droid z sys­te­mem Android 2.

Motorola T325 Bluetooth – kolejny przenośny, bezprzewodowy głośnik

Dodano: 19.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , ,

Po pre­mierze głośnika Sony Eric­s­son MS500 swoją pre­mierę zapowiedział nowy bezprze­wodowy głośnik zapro­jek­towany przez Motorolę. Póki co jed­nak głośnik Motoroli jest zapowiedzią, a zostanie on wydany w najbliższych miesiącach.

Motorola w kon­struowa­niu głośnika T325 Blue­tooth skupiła się raczej na funkcji zestawu głośnomówiącego, niż na odt­warza­niu muzyki. Głośnik będzie miał za zadanie wspo­ma­ganie kom­fortu roz­mowy w niesprzy­ja­ją­cych do tego warunk­ach (np. pod­czas jazdy samochodem).

Motorola T325 Blue­tooth praw­dopodob­nie będzie współpra­cować z każdym tele­fonem wydanym przez Motorolę i wyposażonym w Blue­tooth. Cena będzie podana w najbliższych miesiącach.

Nowe głośniki bezprze­wodowe do tele­fonu komórkowego zaczyna być powoli tren­dem wśród pro­dukcji akce­soriów do komórek. Prak­ty­cznie w jed­nym cza­sie pojaw­iły się infor­ma­cję o pro­dukcji takich akce­soriów przez dwie wielkie firmy. Praw­dopodob­nie do tego grona w najbliższym cza­sie dołączy dal­sza część wiel­kich graczy na rynku tele­fonii komórkowej.

Top 10 Kwietnia — 10 najdroższych, najtańszych telefonów komórkowych

Dodano: 13.05.2009 Kategorie: Newsy Tagi: , ,

nokia-8800-sapph-continental

Por­tal fortel.info zaj­mu­jący się anal­izą rynku tele­fonii komórkowej w Polsce udostęp­nił raport na temat naj­droższych i naj­tańszych tele­fonów komórkowych w kwiet­niu. Co do pier­wszej dziesiątki naj­tańszych tele­fonów zas­trzeżeń mieć raczej nie można, druga dziesiątkę nato­mi­ast skierowana jest do osób z grubym port­felem bowiem przedział cenowy 10 naj­droższych tele­fonów w Polsce rozpoczyna się od kwoty 4889 zł a kończy na 69899 zł. Co charak­teryzuje naj­droższe tele­fony w naszym kraju? Otóż nie są to tele­fony pro­dukowane seryjnie — wyt­warzane są zazwyczaj na spec­jalne zamówie­nie, druga sprawa to szla­chetne wyko­nanie — więk­szość z tych tele­fonów przy­oz­do­biona jest złotem lub dia­men­tami. Jest to dzi­ałka dla wybrańców i nielicznych, bo nie każdego stać na to by kupić sobie tele­fon wart tyle, co dobrej klasy samochód.

Motorola W7 — nadchodzi król brzydoty

Dodano: 28.04.2009 Kategorie: Motorola, Zapowiedzi Tagi:

motorola-w7

Motorola W7 to jak na razie tele­fon– kon­cepcja, który ma być wprowad­zony na rynek w najbliższym cza­sie. Pomimo tego, same zdję­cia nie zachę­cają do kupna tego mod­elu, a wręcz odpy­chają swą brzy­dotą. Motorola W7 to jeden z gorszych mod­eli wydanych przez tą firmę — nieciekawe ksz­tałty połąc­zone z jeszcze gorszą kolorystyką — czy­taj — Motorola W7.

Docelowo tele­fon ma być kierowany do sportow­ców, ale wąt­pie by któryś ze sportow­ców chci­ałby się prze­nieść chodzi z Motoroli serii V do Motoroli W7, chyba, że Otylia Jędrze­jczak, bo tele­fon jest wodoo­d­porny.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002