Motorola odkrywa własne spojrzenie na Androida prezentując zupełnie nową nakładkę na system Google’a. [Video]

Dodano: 28.05.2012 Kategorie: Android, Motorola, Video Tagi:

Motorolla tuż po wypuszcze­niu urządzeń ze swoją autorską nakładką na Anro­dia, Blur, nie otrzymy­wała zbyt przy­chyl­nych infor­ma­cji od jej użytkown­ików. Narzekano na toporność, słaba opty­mal­iza­cję czy najzwycza­jniej w świeci brzy­dki i staro­modny dizajn. Tym­cza­sem pre­miera Androida Ice Cream Sand­witch przyniesie ze sobą zupełnie nową wer­sję nakładki która tym razem może okazać się Hitem wśród urządzeń wyko­rzys­tu­ją­cych sys­tem Android z nakład­kami producentów. 

Motorola DROID HD przyłapana?

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Android, Motorola Tagi: , ,

Motorola DROID to naprawdę potężne urządze­nie, niestety nie spec­jal­nie pop­u­larne w naszym kraju. W innych zakątkach świata jest to zaś naprawdę pożą­dane urządze­nie. Czyżby Motorola postanow­iła pójść za ciosem tworząc wer­sję HD modelu?

Walka pomiędzy producentami spowodowana kilkoma zbędnymi milimetrami.

Dodano: 21.03.2012 Kategorie: Blackberry, iPhone, Motorola, Newsy, Nokia, Tablety Tagi: , , ,

Pomimo dopiero rozpoczy­na­jącej się fali urządzeń wyko­rzys­tu­ją­cych karty MicroSIM których ist­nie­nie zapoc­zątkował Apple zaled­wie 2 lata temu to dla pro­du­centa z logiem nad­gryzionego jabłka MicroSIM są nadal zbyt wielkimi, zabier­a­ją­cymi niepotrzeb­nie miejsce w urządze­niu kartami.

Motorola prezentuje Droid RAZR maxx Red Carpet

Dodano: 23.02.2012 Kategorie: Android, Motorola, Newsy Tagi: , , ,

Dobra pro­mocja nie jest zła, z takiego założe­nia wychodzi Motorola. W związku ze zbliża­jącą się ogrom­nymi krokami galą roz­da­nia prestiżowych nagród fil­mowych, Oscarów, Motorola wraz z firmą Red Car­pet postanow­iła wyko­rzys­tać to i wspól­nymi siłami stworzyć naprawdę ory­gi­nalną wer­sję topowego smart­fonu Motoroli. 

Motorola pokaże nowe smartfony z procesorami od Intela na MWC [Plotka]

Dodano: 14.02.2012 Kategorie: Android, Motorola Tagi: , , , ,

Motorola na tegorocznych tar­gach CES ofic­jal­nie ogłosiła wszem i wobec że będą pro­dukowali tele­fony z pro­ce­so­rami Intela. Dziś w internecie pojaw­iły się infor­ma­cje jakoby dzień prezen­tacji pier­wszego tele­fonu z pro­ce­sorem od Intela przy­padł na dni otwar­cia targów Mobile World Con­gress i był jedną z głównych, wiel­kich pre­mier tegorocznych targów.

Piękna i uniwersalna Motorola Gleam+ [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 09.02.2012 Kategorie: Galeria, Motorola, Zapowiedzi Tagi: , ,

To pewne, rynek tanich, uni­w­er­sal­nych tele­fonów powoli umiera i traci rację bytu w dzisiejszej erze szy­b­kich pro­ce­sorów i jeszcze szyb­szego postępu tech­no­log­icznego. Motorola ze swoją nową odsłoną mało pop­u­larnej Gleam próbuje to zmienić oraz pod­bić wymier­a­jący rynek uni­w­er­sal­nych tele­fonów do dzwonienia. 

Motorola DEFY Mini [Zapowiedź + Video]

Dodano: 07.01.2012 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kole­jny , bardzo odporny na uszkodzenia i zach­la­pa­nia tele­fon od Motoroli. Po DEFY oraz DEFY+ kolej na DEFY Mini. Co tele­fon ma do zaofer­owa­nia? Zapraszam do wpisu!

Motorola Motoroi (XT720) — pierwszy telefon z Androidem w Korei

Dodano: 20.01.2010 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

motorola-motoroi-xt720-01

Motorola XT720, zwany także jako Motorola Motoroi to pier­wszy model tele­fonu wyposażony w sys­tem Android, który pojawił się w Korei. Jest to bardziej rozbu­dowana słuchawka niż wcześniejszy dedykowany model Motorola XT701. Motorola Motoroi (XT720) wyposażona jest w najnowszą wer­sję sys­temu Android 2.1.

Google Goggles – test na Motoroli Droid

Dodano: 09.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , , ,

google-goggles-motorola-droid

Google Gog­gles to nowa wyszuki­warka (obrazkowa wyszuki­warka), która została przed­staw­iona przeze mnie w dniu wczo­ra­jszym. Oczy­wiś­cie w świecie nowych tech­nologii nic nie czeka dni lub miesięcy by mogło być testowane. Podob­nie jest z nową wyszuki­warką Google Gog­gles, która została przetestowana na tele­fonie Motorola Droid.

Aplikacje JAVA: GymLog — darmowa siłownia w telefonie

Dodano: 06.12.2009 Kategorie: Aplikacje JAVA, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , , , , , , ,

gymlog-java-app-01gymlog-java-app-02

Gym­Log to dar­mowa aplikacja JAVA na tele­fony komórkowe służąca, jako asys­tent ćwiczeń siłowych. Jed­nym słowem Gym­Log to Twój spowied­nik wykony­wanych ćwiczeń z uwzględ­nie­niem ilości serii, ciężaru, rodzaju ćwiczenia itp. Pon­adto Gym­Log opisuje zarówno graficznie, jak i tek­stowo ponad 80 zestawów ćwiczeń.

To proste narzędzie do zapisy­wa­nia naszych statystyk oraz możli­wość podglądu naszych wyników, a także przenoszenia ich do sieci, Face­booka czy też Excela. Z pomocą Gym­Log dowiemy się także jakie ćwiczenia są najbardziej efek­ty­wne dla danej par­tii mięśni.

Aplikacja współpracuje z więk­szoś­cią tele­fonów komórkowych, poniżej zna­jdziesz pełną listę tele­fonów Nokia, oraz ściąg­niesz aplikację.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002