Wcześniejsze infor­ma­c­je o tym, że Motoro­la szyku­je tele­fon korzys­ta­ją­cy z pro­ce­so­ra firmy Intel okaza­ły się prawdą. Oto Moro­to­la RAZR i — owoc współpra­cy obu firm.