Moto-G-Successor-630x855

Motoro­la szyku­je następcę swo­jego całkiem udanego smart­fona Moto G. Do Inter­ne­tu trafiło pier­wsze zdję­cie przed­staw­ia­jące jego wygląd.