Motorola Milestone (Droid) – wysokiej jakości zdjęcia

Dodano: 20.12.2009 Kategorie: Android, Galeria, Motorola, Newsy Tagi: , ,

Motorola-Milestone-zdjecia-02

Motoro­la Mile­stone, znana w USA jako Motoro­la Droid została roz­pakowana i uwieczniona na wysok­iej jakoś­ci zdję­ci­ach przez bry­tyjską redakcję CNET. Mod­el ten to pier­wszy Android wśród tele­fonów Motoroli. Jak wielu zapew­nia ma to być nowa era wśród tele­fonów i koniec iPhone’a.

Specy­fikac­ja tele­fonu Motoro­la Mile­stone (Droid) przed­staw­ia się następu­ją­co: nowoczes­ny sys­tem oper­a­cyjny Android 2.0, klaw­iatu­ra typu QWERTY; duży, wygod­ny wyświ­et­lacz 3,7 cala; Blue­tooth 2.0; aparat 5 megapik­sela z aut­o­fokusem i pod­wójną lam­pą LED.

Tele­fon Motoro­la Mile­stone jest już dostęp­ny na rynku bry­tyjskim, wkrótce powin­na się pojaw­ić również w Polsce.

Zobaczmy wysok­iej jakoś­ci zdję­cia tele­fonu Motoro­la Mile­stone – zapraszam.

Google Goggles – test na Motoroli Droid

Dodano: 09.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , , ,

google-goggles-motorola-droid

Google Gog­gles to nowa wyszuki­war­ka (obrazkowa wyszuki­war­ka), która została przed­staw­iona przeze mnie w dniu wczo­ra­jszym. Oczy­wiś­cie w świecie nowych tech­nologii nic nie czeka dni lub miesię­cy by mogło być testowane. Podob­nie jest z nową wyszuki­warką Google Gog­gles, która została przetestowana na tele­fonie Motoro­la Droid.

Motorola Droid — kolejna reklamowa odsłona

Dodano: 02.12.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

motorola-droid-commercial

Motoro­la Droid to tele­fon, który już od dłuższego cza­su jest na ustach wielu znaw­ców tem­aty­ki GSM. Niewąt­pli­wie ma to być pogrom­ca iPhone’a i Nokii — co z tego wyjdzie okaże się w najbliższym cza­sie. Droid z pewnoś­cią zasługu­je na miano tele­fonu o szczegól­nych para­me­tra­ch a dodatkowa otocz­ka “super tele­fonu” nakrę­cana przez zachod­nie media z pewnoś­cią pomogą mu w dojś­ciu do celu. Zobaczmy co Motoro­la Droid potrafi, a czego nie:) .

Motorola Droid w odrzutowej reklamie

Dodano: 05.11.2009 Kategorie: Motorola, Newsy, Video Tagi: ,


W prze­ci­wieńst­wie do reklamy tele­fonu Sony Eric­s­son XPERIA X10, Motoro­la Droid przed­staw­ia się w reklamie niezwyk­le ciekaw­ie i z polotem. To czego zabrakło w spocie X10, z pewnoś­cią nie zabrakło w reklamie Motoroli Droid — ciekawa, szy­b­ka i atrak­cyjnie ukazu­ją­ca swój nowy pro­jekt. Zresztą zobacz­cie sami 🙂

Motorola Droid vs. iPhone 3GS — porównanie

Dodano: 05.11.2009 Kategorie: iPhone, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

Motorola-Droid-Vs-iPhone-3GS

Autorzy strony tech­nobuf­fa­lo zaprezen­towali dosyć obsz­erne porów­nanie tele­fonów: Motoro­la Droid kon­tra iPhone 3GS. Jak dobrze wiemy najnowsza Motoro­la wyposażona jest w sys­tem Android 2. Porów­nano takie para­me­try, jak: przeglą­darkę inter­ne­tową, szy­bkość, GPS, szy­bkość pisa­nia, szy­bkość porusza­nia się po tele­fonie. Zobacz jak Motoro­la Droid sta­je oko w oko z potężnym iPhonem 3GS. A zwycięzcą jest…

Motorola Droid z systemem Android 2 (video)

Dodano: 30.10.2009 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Video Tagi: , ,

Motorola-Droid-Android-2.0

Oto jed­no z pier­wszych video pokazu­ją­cych na żywo tele­fon Motoro­la Droid. Mod­el ten jako pier­wszy został wyposażony w odświeżony sys­tem – Android 2. Motoro­la Droid A855 to tele­fon skon­struowany dla amerykańskiej sieci Ver­i­zon Wire­less. Określany jest mianem „nowego iPhone’a”. który ma zre­wolucjoni­zować rynek tele­fonii komórkowej – czy tak się właśnie stanie? Dowiemy się tego już niedłu­go. Oto specy­fikac­ja Motoroli Droid – piękny i duży wyświ­et­lacz dotykowy 3,7 cala, aparat fotograficzny 5 megapik­sela, slot kart pamię­ci MicroS­D­DHC, GPS oraz WiFi.

Poniżej został umieszc­zony pier­wszy filmik prezen­tu­ją­cy tele­fon Motor­la Droid z sys­te­mem Android 2.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002