Jeśli oszczęd­ność nie jest Twoją mocną stroną, być może powinieneś sko­rzys­tać z aplikacji Mon­ey­Zoom. Dzięki niej zarządzanie włas­nym budżetem stanie się dużo prostsze.