Jeśli oszczęd­ność nie jest Two­ją moc­ną stroną, być może powinieneś sko­rzys­tać z aplikacji Mon­ey­Zoom. Dzię­ki niej zarządzanie włas­nym budżetem stanie się dużo prost­sze.