Nanotechnologia od Nokii [Video]

Dodano: 04.03.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia na tegorocznych tar­gach Mobile World Con­gres zaskaki­wała nie tylko nowy­mi mod­e­la­mi tele­fonów, prezen­towała również nową tech­nologię która być może już za niedłu­gi czas, zna­jdzie się w nowych urządzeni­ach fińskiego pro­du­cen­ta. 

Nowe, pomniejszone wersje Sony Xperia S [Zapowiedź]

Dodano: 02.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Sony Ericsson, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Pier­wsza zapowiedź Sony na Mobile World Con­gress prezen­tu­je dwa, nie spec­jal­nie intere­su­jące smart­fony biorąc pod uwagę że są to tak naprawdę 2 urządzenia odpowied­nio pom­niejs­zone wzglę­dem Sony Xpe­ria S o którym wiedzieliśmy wiele dłu­go przez MWC

Samsung Galaxy Beam, smartfon z wbudowanym projektorem [Zapowiedź]

Dodano: 02.03.2012 Kategorie: Android, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Kole­j­na zapowiedź pros­to z tegorocznych targów Mobile World Con­gress które zakończyły się kil­ka dni temu. Pora na gadże­cia­rs­ki smart­fon z pod znaku Galak­ty­ki Sam­sun­ga który został wyposażony w naprawdę wyjątkową i rzad­ko spodziewaną funkcję wbu­dowanego pro­jek­to­ra spo­tykaną najczęś­ciej w urządzeni­ach nie wychodzą­cych poza granice Chin czy Japonii. 

Nokia 808 PureView wygrywa największą nagrodę na MWC

Dodano: 01.03.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3 Tagi: , , ,

O Nokii 808 Pure­View mówi się ostat­nio naprawdę wiele za sprawą jej naprawdę ogrom­nej i jak dotąd niespo­tykanej wielkoś­ci matrycy. Według jury tegorocznej gali Mobile World Con­gress Nokia 808 zach­wyca nie tylko aparatem i wręczyła Nokii ofic­jal­ną nagrodę za najlep­sze urządze­nie zaprezen­towane na tegorocznych tar­gach w Barcelonie.

Nokia 808 PureView – to nie mogą być puste piksele!

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 808 PureView obiektyw

Nokia zaskoczyła na tar­gach Mobile World Con­gress przed­staw­ia­jąc mod­el Nokia 808 Pure­View. Jest to mobilne urządze­nie, choć wielu z Was powie, że Nokia przed­staw­iła pier­wszy aparat w swoim port­fo­lio. 41 Mpix — bo aż tyle ma Pure­View to abso­lut­ny fenomen na rynku!

Acer Liquid Glow [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 24.02.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

 

Acer zaczy­na robić na mnie coraz więk­sze wraże­nie, tworzy naprawdę ciekawe i ładne smart­fony czego dowo­dem jest ostat­nia nagro­da w prestiżowym konkur­sie iF design 2012. Dziś świat ujrzał zapowiedź kole­jnego high­en­dowego smart­fonu od Acera.

 

Reuters potwierdza: tańsze Nokie z Windows Phone zostaną zaprezentowane na MWC

Dodano: 23.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , ,

MWC 2012

Już w przyszłym tygod­niu Nokia zaprezen­tu­je na tar­gach Mobile World Con­gress w Barcelonie tańsze mod­ele smart­fonów z Win­dows Phone na pokładzie. Jak pod­kreśla­ją anal­i­ty­cy: tańsze smart­fony mają doprowadz­ić Nok­ie i Microsoft do zwycięst­wa w walce o rynek mobile. Co i kiedy zobaczymy?

Samsung przedstawia sequel Galaxy Ace oraz Galaxy Mini [Zapowiedź]

Dodano: 21.02.2012 Kategorie: Android, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Mimo że Mobile World Con­gress zbliża się wielki­mi kroka­mi i już tylko kil­ka dni dzieli nas od otwar­cia, nie przeszkadza to coraz liczniejszym prezen­tacjom różnego rodza­ju urządzeń przez firmy, które z pewnoś­cią będą miały swo­je stanowisko na MWC. Tym razem pora na Sam­sung który ogłosił właśnie 2 nowe mod­ele low-endowych smart­fonów Galaxy Ace 2 oraz Galaxy Mini 2.

Motorola Atrix 3 wycieka na zdjęciu wraz ze specyfikacją [Plotka]

Dodano: 17.02.2012 Kategorie: Android, Motorola, Newsy Tagi: , , ,

Seria bard­zo potężnych słuchawek od Motoroli może się niedłu­go pow­ięk­szyć. Nowy smart­fon ma być następcą bard­zo pop­u­larnych mod­eli Atrix oraz Atrix 2. Sama plot­ka nie jest potwierd­zona a zdję­cie może być bard­zo dobrym Ren­derem graficznym lecz mimo to pole­cam zain­tere­sować się wiado­moś­cią. Nikt nie powiedzi­ał że to nie może być praw­da.

Co Nokia zaprezentuje na targach Mobile World Congress 2012?

Dodano: 15.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nokia Mobile World Congress 2012

Jed­na z ważniejszych imprez w świecie mobile – Mobile World Con­gress 2012 w Barcelonie zbliża się wielki­mi kroka­mi. Z każdym dniem przy­by­wa infor­ma­cji na tem­at nowoś­ci i pre­mier, jakie zobaczymy na tym even­cie. Czas zebrać to w całość i zas­tanow­ić się nad tym, co może zaprezen­tować Nokia na MWC 2012?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002