Galaxy-S-III-MHL-Dongle

Dzisiejszego dnia został zaprezen­towany stan­dard MHL 3.0. Jest to łącze, dzię­ki które­mu może­my m.in. podłączyć smart­fona do telewiz­orów pracu­ją­cych w rozdziel­czoś­ci nawet do 4K.