Video: Trzy systemy na jednej Nokii N9: MeeGo, Android i Sailfish OS

Dodano: 16.06.2014 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Screen-Shot-2014-06-15-at-11.40.26

Mam nadzieję, że nie zapom­nieliś­cie o Nokii N9 z 2011 roku. Jest to jeden z ciekawszych tele­fonów w his­torii całej firmy. Wielką pop­u­larność znalazł w społeczności mod­derów, którzy potrafią z nim zro­bić niemalże cuda. Cho­ci­ażby zain­stalować trzy różne sys­temy oper­a­cyjne naraz.

Pierwszy telefon z systemem Sailfish OS — już dziś premiera! Stream na żywo!

Dodano: 20.05.2013 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , ,

Sail­fish OS to sys­tem oper­a­cyjny z którym wiele osób wiąże spore nadzieje. Już dziś będziemy mogli w końcu go należy­cie poz­nać, gdyż wiec­zorem odbędzie się pre­miera pier­wszego smart­fona który z niego sko­rzysta — Jolla Phone.

Dziewięciominutowa prezentacja Sailfish UI

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Jesteś­cie zain­tere­sowani efek­tem prac panów z Jolla Mobile? Zapraszam do obe­jrzenia prezen­tacji inter­fe­jsu sys­temu Sail­fish OS.

Sailfish OS — następca MeeGo zaprezentowany przez Jolla Mobile

Dodano: 22.11.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Świat smart­fonów i tabletów prze­siąknięty jest obec­nie Androi­dem i iOS-em. Na razie nic się nie zanosi, aby pow­stał sys­tem mogący konkurować pop­u­larnoś­cią z tymi dwoma. Jolla Mobile twierdzi jed­nak, że zna­jdzie się miejsce dla jeszcze jed­nego gracza na rynku i prezen­tuje swój sys­tem Sail­fish OS.

SophieCam — filtry rodem z Instagrama dla wszystkich smartfonów Nokii

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Maemo, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedykol­wiek z Insta­grama dostęp­nego na iOS i Androida i prag­nęliś­cie mieć do dys­pozy­cji fil­try w nim zawarte na swo­jej Nokii, mam aplikację dla Was — SophieCam pozwala na naty­ch­mi­as­towe podra­sowanie swoich fotek, a efekty koń­cowe są bardzo dobre.

NITDroid alpha 5: Android Jelly Bean na smartfonie Nokia N9 w kolejnym wydaniu

Dodano: 03.09.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia Tagi: , , , ,

O Androidzie na smart­fonie Nokia N9 (NIT­Droid) wspom­i­nal­iśmy już jakiś czas temu, lecz dopiero teraz mamy możli­wość przed­stawić Wam popraw­ione wydanie sys­temu, które mogą pobrać wszyscy chętni. 

Android Jelly Bean 4.1 dla… Nokii N9!

Dodano: 20.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Do eli­tarnego grona tele­fonów, na których można odpalić żelkowego Androida dołączyła Nokia N9. To o tyle ciekawe, gdyż fab­rycznie tele­fon posi­ada wbu­dowany sys­tem MeeGo.

Były szef działu MeeGo Nokii zatrudniony przez HP

Dodano: 19.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Pozostałe modele telefonów, Tablety Tagi: , , , ,

Alberto Tor­res, spec­jal­ista od MeeGo właśnie trafił do znanej firmy zaj­mu­jącej się głównie pro­dukcją lap­topów oraz drukarek. To może zwias­tować mocne wejś­cie HP w seg­ment urządzeń mobilnych.

Project Mayhem, czyli Androida w Nokii N9 [Video]

Dodano: 22.03.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

Wielu użytkown­ików konkuren­cyjnych smart­fonów spisało Nokię N9 na starty po udostęp­nie­niu wiado­mości doty­czącej braku kole­jnych smart­fonów korzys­ta­ją­cych z sys­temu MeeGo. Tym­cza­sem dni świet­ności oraz pop­u­larności N9 mogły właśnie nade­jść za sprawą pro­jektu który poz­woli wszys­tkim użytkown­ikom Nokii N9 uru­chomić na ich urządzeni­ach najnowszą odsłonę niezwykle pop­u­larnego sys­temu Android.

Nokian9.pl: Aplikacja Firefox na Nokii N9 [video]

Dodano: 26.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: ,

Nokia N9 firefox

Zapraszam do obe­jrzenia video prezen­tu­jące aplikację Fire­fox na smart­fonie Nokia N9. Video zna­jdziecie na blogu nokian9.pl. Przy­jem­nego oglądania.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002