Jak wygląda fragmentacja na platformie Windows Phone?

Dodano: 20.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Posi­adacze Win­dows Phone’ów 8 z 512 MB RAM‑u mogą czuć się dotknię­ci tym, że niek­tóre topowe gry są niekom­paty­bilne z ich tele­fon­a­mi z powodu zbyt słabej specy­fikacji. Czy rzeczy­wiś­cie jest to prob­lem na dużą skalę? Okazu­je się, że nie do koń­ca…

Nokia Developers’ Challenge — twórz aplikacje bądź pomysły na nie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Dodano: 23.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Nokia Devel­op­ers’ Chal­lenge to konkurs, który skierowany został przede wszys­tkim dla pro­gramistów, wiz­jon­erów oraz  po pros­tu ludzi kreaty­wnych i pomysłowych. Za przesłanie włas­nej aplikacji bądź pomysłu na nią moż­na otrzy­mać bard­zo ciekawe nagrody: 10 000 zł, tele­fony Nokia Lumia oraz wyciecz­ki do Fin­landii.

Nokia Finger Battle — Polska mistrzem Europy!

Dodano: 21.08.2012 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Nokia Fin­ger Bat­tle to bard­zo pros­ta gra, która została wydana spec­jal­nie z okolicznoś­ci Euro 2012. Ter­az Nokia Poland opub­likowała spec­jal­ny film z pod­sumowaniem wirtu­al­nych mis­tr­zostw Europy przeprowad­zonych w tej aplikacji.

Survivalcraft — klon Minecrafta na telefony Nokia Lumia

Dodano: 20.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jeśli swój czas wol­ny uwiel­bi­asz przez­naczać na grę w pop­u­larnego Minecrafta, to ta pro­dukc­ja na pewno Ci się spodo­ba. Oto Sur­vival­craft, którego podobieńst­wa do przy­toc­zonego tytułu nie sposób odmówić.

ESPN Goals: Sposób na śledzenie Premier League za pomocą Nokii Lumia

Dodano: 18.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Tym razem mamy coś dla fanów praw­dopodob­nie najlep­szej ligi piłkarskiej na świecie — bry­tyjskiej Pre­mier League. Jeśli jesteś­cie ciekawi, jak moż­na ją śledz­ić za pomocą tele­fonu Nokia Lumia, zapraszam do rozwinię­cia newsa.

Bye Bye Brain: App-ocalypse — Tower defense o zombiakach na Nokie Lumia, iPady i iPhone’y

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: Gry, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Week­end Game Stu­dio stworzyło coś dla fanów gatunku tow­er desense. Jest przy­jem­na, ład­na i — co najważniejsze — dar­mowa. Aż się prosi o pobranie jej na swo­jego smart­fona! Przed Wami Bye Bye Brain: App-oca­lypse.

Problemy z Marketplace: Deweloperzy nie mogą chwilowo wydawać aplikacji na WP7.

Dodano: 15.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Ostat­nio dochodzi do dość osobli­wych zdarzeń związanych z Mar­ket­placem. Niek­tórzy mieli prob­le­my z aktu­al­iza­cją pro­gramów, What­sApp został zdję­ty na tydzień, a ter­az dochodzi do sytu­acji, w której przez chwilę pre­miera nowych aplikacji musi zostać przełożona na później.

Mega Avatars — Stwórz swój awatar na telefonie Nokia Lumia

Dodano: 14.08.2012 Kategorie: Aplikacje Symbian^3, Aplikacje Windows Phone, Newsy, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Za pomocą tej aplikacji dla sys­te­mu Win­dows Phone 7 będziesz w stanie stworzyć czyjąkol­wiek podobiznę, która doskonale sprawdzi się jako uzu­pełnie­nie Two­jej listy kon­tak­tów.

WhatsApp po kilkudniowej przerwie wraca do Marketplace

Dodano: 13.08.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Bez kategorii, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Posi­adacze tele­fonów opar­tych na Win­dows Phone 7 (m. in. Nok­ie serii Lumia) nie kryli zdzi­wienia, gdy okaza­ło się, że bard­zo pop­u­larny komu­nika­tor inter­ne­towy, What­sApp Mes­sen­ger, znikł ze sklepu Mar­ket­place. Na szczęś­cie po kilkud­niowej rozłące wszys­tko wró­ciło do normy, a aplikac­ja otrzy­mała nawet parę usprawnień.

Aplikacji na Windows Phone cały czas przybywa – MarketPlace liczy już ponad 60k aplikacji

Dodano: 24.01.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

WP Marketplace

Pon­ad miesiąc temu infor­mowałem Was, że Mar­ket­Place liczy już sobie 45 tysię­cy aplikacji. Powoli zbliża się koniec sty­cz­nia a wirtu­al­ny sklep z dodatka­mi do smart­fonów z Win­dows Phone liczy już sobie pon­ad 60 tysię­cy pozy­cji.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002