Nowe wcielenie Nokii N900 [Video]

Dodano: 29.11.2011 Kategorie: Android, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

A nowym wcie­le­niem dosyć starej już Nokii został Android 4.0 Ice Cream Sand­witch który został właśnie  przepor­towany na model N900.

Firefox 1.1 dla telefonu Nokia N900

Dodano: 02.07.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , ,

Nokia N900 firefox

Na ofic­jal­nych stronach Fire­fox’a pokazała się aktu­al­iza­cja przeglą­darki inter­ne­towej dla tele­fonu Nokia N900. Przeglą­darka dostępna jest w języku pol­skim i dodano do niej szereg usprawnień, które znacznie polep­szają jakość przeglą­da­nia stron internetowych.

Nokia N900 – przykładowe zdjęcia wykonane telefonem

Dodano: 25.03.2010 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia, Testy Dailymobile.pl Tagi: , ,

Nokia-N900-zdjęcia-08

Oto przykład­owe zdję­cia wyko­nane tele­fonem Nokia N900 mojego autorstwa. Jak można zauważyć na zdję­ci­ach, wyszły one wyraźne i ostre, choć przy całkow­itym pow­ięk­sze­niu zdjęć do rozmi­arów 2576x1936 widać już pewne niedo­ciąg­nię­cia na zdję­ci­ach. Oczy­wiś­cie musi­cie również wliczyć w to wszys­tko fakt, że jestem ama­torem fotografowa­nia i nigdy nie zgłębi­ałem tajników pro­fesjon­al­nej fotografii. Zapraszam do przeglą­da­nia galerii.

Fring dostępny dla telefonu Nokia N900

Dodano: 24.02.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , ,

Fring już teraz dostępny dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Przy­pom­ni­jmy, że aplikacja Fring to jeden z lep­szych mul­ti­ko­mu­nika­torów umożli­wia­jący prace na takich pro­gra­mach, jak: Skype, MSN Mes­sa­neger, Google Talk, ICQ, SIP, Twit­ter czy Yahoo. Na chwilę obecną komu­nika­tor nie posi­ada możli­wości prowadzenia video — połączeń, ale praw­dopodob­nie możemy się spodziewać tej funkcji w następ­nych wyda­ni­ach opro­gramowa­nia Fring dla tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo. Pro­gram do pobra­nia w dal­szej części newsa.

Firefox dla Nokii N900 oficjalnie dostępny w Ovi Store

Dodano: 20.02.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

nokia-n900-firefox

Połącze­nie przeglą­darki Fire­fox z sys­te­mem Maemo, w który zaopa­tr­zony został tele­fon Nokia N900 to świetne uzu­pełnie­nie inter­ne­towych możli­wości N900. Aplikacja ta właśnie trafiła ofic­jal­nie do Ovi Store, gdzie można ją pobrać całkowicie za darmo. Zobacz jakie plusy wynikają z posi­ada­nia Fire­foxa na swoim tele­fonie oglą­da­jąc poniższe video.

Bounce Evolution na Nokii N900 z funkcją TV-Out

Dodano: 19.01.2010 Kategorie: Gry, Maemo, Nokia, Video Tagi: , , ,

Bounce Evo­lu­tion to gra na tele­fony komórkowe, która sku­pia się na porusza­niu małą kuleczką po wyz­nac­zonej trasie. Gra jest dosyć znana choćby z tego, że jest ona zazwyczaj wgrana już  w pod­sta­wowe opro­gramowanie tele­fonu. Nie każdy jed­nak wie, że Bounce Evo­lu­tion może wyko­rzys­tać funkcję TV-Out w tele­fonie — tak, jak w przy­padku Nokii N900. To właśnie na tym mod­elu zaprezen­towano funkcję TV-Out, którą wyko­rzys­tuje tak gra.

Ovi Store w pełni zintegrowane z telefonami Nokia N900

Dodano: 12.01.2010 Kategorie: Aplikacje - pozostałe, Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-ovi-store

To z pewnoś­cią bardzo ciepła infor­ma­cja dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów Nokia N900 z sys­te­mem Maemo 5. Nokia otworzyła i zin­te­growała w pełni wirtu­alny sklep Ovi Store na rzecz właś­ci­cieli właśnie tych telefonów.

Mozilla Firefox RC1 dla Maemo 5 (Nokia N900, N810) — do pobrania

Dodano: 04.01.2010 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia Tagi: , , ,

Mozilla-Firefox-RC1-Nokia-N900-Maemo

Jesteś szczęśli­wym posi­adaczem tabletu Nokia N900 lub Nokia N810? Mozilla Fire­fox przy­go­towała dla Ciebie niespodziankę – aktu­al­iza­cję swo­jej przeglą­darki – Mozilla Fire­fox RC1 (Release Can­di­date 1).

Nokia N900 — wysokiej jakości zdjęcia

Dodano: 29.12.2009 Kategorie: Galeria, Maemo, Nokia Tagi: , , ,

nokia-n900-photos-02

Oto gale­ria zdjęć tele­fonu Nokia N900. Zdję­cia wysok­iej jakości, wyko­nane przez por­tal fony.sk. Zapraszam do oglą­da­nia wysok­iej jakości zdjęć tele­fonu Nokia N900.

Nokia N900 to urządze­nie wyposażone w sys­tem Maemo 5 (Linux). Tele­fon posi­ada duży wyświ­et­lacz 16 mln kolorów, o przekąt­nej 800x480 (3,5 cala). Oczy­wiś­cie sam wyświ­et­lacz jest dotykowy, oprócz dotykowego pan­elu twórcy nie zapom­nieli także o wysuwanej klaw­iaturze typu QWERTY. Aparat foto to kam­era 5 megapik­sela z optyką Carl Zeiss oraz 3x zoom’em cyfrowym i pod­wójną lampą typu LED. Tele­fon posi­ada wyjś­cie TV-OUT dzięki czemu można oglą­dać zdję­cie bezpośred­nio na ekranie telewiz­ora. Pon­adto Nokia N900 umożli­wia oglą­danie filmów zapisanych w foma­cie XviD i DivX, a także posi­ada GPS wraz funkcją AGPS i cyfrowym kom­pasem; radio FM z RDS’em; WiFi; czyt­nik doku­men­tów Office i PDF; pamięć wewnętrzna 32GB z możli­woś­cią rozsz­erzenia o kole­jne 16GB.

Zdję­cia — Nokia N900

Rozkręć swoją Nokie N900

Dodano: 05.12.2009 Kategorie: Maemo, Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

nokia-n900-disassembly

Jeśli jesteś już w posi­ada­niu tele­fonu Nokia N900 z sys­te­mem Maemo i niezbyt jesteś zad­owolony z zakupu poniższe video przed­stawi Ci jak zde­mon­tować Nokię N900. Czy jest to przy­datny filmik — z pewnoś­cią w prak­tyce mało kogo zain­tere­suje, lecz jest to duża cieka­wostka, zwłaszcza jeśli spo­jrzymy na to z ilu części składa się taka zabawka.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002