Infografika: dlaczego ludzie przerzucają się na telefony Lumia?

Dodano: 21.08.2012 Kategorie: Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są główne powody do zmi­any tele­fonu na Nok­ię z serii Lumia, zapraszam do rozwinię­cia newsa.

Nokia Lumia 800 nagrodzona za swój design

Dodano: 30.07.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia-Lumia-800

Good Design Aus­tralia to orga­ni­za­c­ja przyz­na­ją­ca nagrody pro­duk­tom aus­tral­i­jskiego rynku, które cechu­ją się szczegól­ną atrak­cyjnoś­cią dla kon­sumen­ta. Tym razem wyróżniony został tele­fon i to nie byle jaki — mowa tu o Nokii Lumia 800.

Box wędruje na telefony Nokia Lumia

Dodano: 25.07.2012 Kategorie: Aplikacje Android, Aplikacje Windows Phone, iPhone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Box_WP7

Box to pop­u­larny i uważany za jeden z najlep­szych dysków sieciowych. Do tej pory dostęp­ny był na sys­te­my iOS oraz Android, lecz ter­az przyszła kolej również na Win­dows Phone 7.5.

Premiera nowych smartfonów Nokii.

Dodano: 11.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Mamy dziś świet­ną infor­ma­cję dla wszys­t­kich fanów Win­dows’a Phone oraz Nokii. Już za kil­ka dni w Warsza­w­ie odbędzie się ofic­jal­na pre­miera nowych smart­fonów serii Lumia fińskiego pro­du­cen­ta!

Nokia Lumia 900 smartfonem z najlepszym wyświetlaczem do pracy w słoneczne dni

Dodano: 11.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia Tagi: , ,

Z pewnoś­cią nie raz zdarzyło się wam, że nie mogliś­cie odczy­tać sms’a z powodu inten­sy­wnego światła słonecznego więc wiecie, co znaczy sła­by ekran w tele­fonie. Na szczęś­cie jeden ze stron Dis­play­Mate Labs ukaza­ły się obsz­erne wyni­ki pokazu­jące który z doty­chczas wypro­dukowanych tele­fonów posi­a­da najlep­szy wyświ­et­lacz do pra­cy w dzień. 

Nokia Lumia 800 w bieli oficjalnie zapowiedziana [Galeria]

Dodano: 06.02.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Infor­ma­c­je wraz ze zdję­ci­a­mi białej Lumii 800 częs­to pojaw­iała się w internecie. Dzisi­aj dostały one ofic­jalne potwierdze­nie u źródła. Zapraszam do obe­jrzenia całego wpisu. 

Niezwykły pokaz świetlny oraz premiera Lumi 800 w Polsce [Video + Galeria]

Dodano: 06.02.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Od jakiegoś cza­su naprawdę sporo dzieje się dookoła nowego, naprawdę świet­nego mod­elu Nokii. Od dziś ofic­jal­nie dostęp­nego również w Polsce. Z tej okazji kil­ka zdjęć oraz film ze świet­nego, zapier­a­jącego dech w pier­si pokazu świ­etl­nego.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002