LG Optimus 4X HD otrzymuje Androida 4.1 Jelly Bean

Dodano: 06.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Jeśli jesteś posi­adaczem LG Opti­musa 4X HD, masz powód do szczęś­cia — LG w końcu wydało aktu­al­iza­cję sys­te­mu dla tego smart­fona do wer­sji 4.1 Jel­ly Bean.

LG Optimus G2 ze Snapdragonem 800 przyłapany na testach benchamrkowych

Dodano: 01.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Jeszcze nie minął nawet miesiąc od pre­miery Galaxy S4, a już dochodzą nas infor­ma­c­je o smart­fonie, który bez prob­le­mu pobi­je go pod wzglę­dem wyda­jnoś­ci. Mowa o demonie pręd­koś­ci zwanym LG Opti­mus G2.

LG też zamierza wypuścić swojego smartwatcha i okulary

Dodano: 23.03.2013 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

LG po raz kole­jny usil­nie stara się nadążyć za Sam­sungiem i Apple - minęło zaled­wie kil­ka dni po tym, jak przed­staw­iciel Sam­sun­ga potwierdz­ił plot­ki o zegarku tej firmy, a LG już zabrało się za tworze­nie konkuren­cyjnego urządzenia.

LG Optimus G Pro z procesorem Snapdragon 600 1,7 GHz oficjalnie zaprezentowany.

Dodano: 18.02.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , ,

LG przed­staw­iło swój najnowszy mod­el flagowy — Opti­musa G Pro. Jest to pier­wszy smart­fon tego pro­du­cen­ta z wyświ­et­laczem Full HD i nie jest to jego jedy­na zale­ta.

LG L3 II, L5 II i L7 II zostaną przedstawione na CES 2013

Dodano: 11.02.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

LG postanaw­ia odświeżyć swo­ją gamę smart­fonów z rodziny L. W trak­cie CES 2013 mają zostać zaprezen­towane trzy mod­ele będące następ­ca­mi LG L3, L5 i L7.

LG wyda aktualizację do Jelly Beana dla 4X HD, L7 i L9

Dodano: 09.02.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Szok, niedowierzanie, kom­pletne zdu­mie­nie — LG wyda aktu­al­iza­c­je do Androi­da 4.1 Jel­ly Bean dla swoich trzech smart­fonów. Czy to początek nowej poli­ty­ki przeprowadza­nia aktu­al­iza­cji w LG?

LG Nexus 4 znalazł milion nabywców

Dodano: 08.02.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , ,

Z Nexusem 4 sprawa ma się niety­powo. Rzad­ko kiedy w branży dochodzi do sytu­acji, w której popyt przewyższa podaż, lecz w przy­pad­ku tego smart­fona właśnie tak było. Nie­ofic­jalne dane mówią, że LG Nexus 4 został sprzedany w licz­bie mil­iona egzem­plarzy. Dopiero ter­az?

Aktualizacja do Windows Phone 7.8 już jest!

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: HTC, LG, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go wyczeki­wany moment w końcu nad­szedł. Microsoft  kazał nam czekać na Win­dows Phone 7.8 naprawdę dłu­go, lecz już ter­az może­my go umieś­cić w naszych smart­fonach. Komór­ki w dłonie i aktu­al­iza­cję czas zacząć!

LG Optimus G Pro — świetna odpowiedź na pięciocalówki konkurencji

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Wczo­raj ucieszyła mnie wiado­mość o tym, że LG Opti­mus G zaataku­je Europę w mar­cu. Pytanie tylko — co z tego, sko­ro dochodzą do nas infor­ma­c­je o następ­cy tego urządzenia smart­fona, który przyć­mi swo­jego poprzed­ni­ka pod niemal każdym wzglę­dem?

LG Optimus G trafi do Europy — w końcu!

Dodano: 17.01.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

LG Opti­mus G to jeden z najszyb­szych smart­fonów na rynku. Nieste­ty, do tej pory mieszkań­cy starego kon­ty­nen­tu mogli o nim wyłącznie pomarzyć, lecz jed­nak i my doczekamy się czterordzeniowego Opti­musa na półkach skle­powych.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002