Nowy flagowiec LG otrzyma nazwę G2, a zarząd liczy na 10 milionów sprzedanych egzemplarzy

Dodano: 19.07.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Do tej pory na nad­chodzącego flagow­ca LG mówiliśmy Opti­mus G2. Ter­az jed­nak się okazu­je, że fir­ma postanow­iła skró­cić nazwę o słowo Opti­mus. W dodatku, LG liczy na wysoką sprzedaż tego smart­fona. Czy się przeliczy?

LG pokazało najcieńszy ekran Full HD dla smartfona na świecie — prawdopodobnie trafi do Optimusa G2

Dodano: 11.07.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

LG szczy­ci się, że udało mu się wypro­dukować naj­cieńszy na świecie ekran Full HD stwor­zony z myślą o smart­fonach. Trze­ba przyz­nać, że 2,2 mm gruboś­ci robi spore wraże­nie.

LG Optimus G2 na fotkach z przecieku — prawie bezramkowy ekran i… przyciski głośności z tyłu obudowy

Dodano: 26.06.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

LG po raz pier­wszy od daw­na aut­en­ty­cznie mnie zadzi­wiło — jego przyszły mod­el — Opti­mus G2 — może otrzy­mać przy­cis­ki do sterowa­nia głośnoś­cią nie z boku, a z tyłu obu­dowy. Wyglą­da to dzi­wacznie…

Nexus 5? LG nie ma go w planach

Dodano: 29.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jeśli czeka­cie na Nexusa 5, to  muszę Was rozczarować — w najbliższym cza­sie nie ma co się go spodziewać, byna­jm­niej od LG.

Biały LG Nexus 4 oficjalnie zapowiedziany

Dodano: 28.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

Od jakiegoś cza­su głośno jest o nade­jś­ciu nowego Nexusa 4, który miał­by cechować się białym kolorem i nowszym Androi­dem. Ter­az biały Nexus 4 został zapowiedziany ofic­jal­nie.

LG Nexus 4 z Androidem 4.3 uchwycony na zdjęciach i filmie

Dodano: 25.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Co praw­da Android 4.3 Jel­ly Bean nie został zaprezen­towany pod­czas Google I/O, lecz nie oznacza to, że nie zostanie on pokazany w niedalekiej przyszłoś­ci. Najnowsze zdję­cia wskazu­ją, że ten sys­tem już jest (praw­ie lub całkowicie) gotowy.

Android 4.3 i biały Nexus 4 pojawią się 10 czerwca

Dodano: 18.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Niek­tórzy z nas mogli się rozczarować z powodu nieza­prezen­towa­nia kole­jnej wer­sji Androi­da na kon­fer­encji Google I/O. Plot­ka jed­nak głosi, że być może zostanie on pokazany już 10 czer­w­ca, a wraz z nim nowa wer­s­ja kolorysty­cz­na LG Nexusa 4.

Które smartfony najszybciej tracą na wartości?

Dodano: 11.05.2013 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Samsung, Sony, Sony Ericsson, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

Ciekawe zestaw­ie­nie wykon­ał ser­wis Com­pare­My­Mo­biledzię­ki które­mu może­my dowiedzieć się jak bard­zo tracą na wartoś­ci smart­fony poszczegól­nych marek. 

LG Optimus GK — pomniejszony moloch. A komu to potrzebne? A dlaczego?

Dodano: 30.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

LG Opti­mus G Pro nie jest smart­fonem, który spodo­ba się każde­mu. Powo­dem są jego kos­miczne wymi­ary (ekran 5,5″!). Na szczęś­cie LG zrozu­mi­ało to i wypuś­ciło mniejszą odsłonę tego urządzenia. Tylko że co z tego, sko­ro i tak jego ekran ma aż 5 cali?

Czeka nas Nexus 4 w wersji 32 GB?

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Najwięk­szą bolączką Nexusa 4 była jego niewiel­ka pamięć wewnętrz­na. Jest szansa, że wkrótce pojawi się odświeżony mod­el o dwukrot­nie więk­szej pojem­noś­ci.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002