xl_LG_Optimus_Vu_lead_624

LG nie ma szczęś­cia do swo­jej serii tableto­fonów Vu. Zarówno pier­wsza, jak i dru­ga gen­er­ac­ja tych urządzeń sprzedały się bard­zo słabo, lecz fir­ma nie zamierza się pod­dać. Przysłowie mówi, że do trzech razy sztu­ka, więc może LG Vu 3 uda się osiągnąć pop­u­larność?