Sam­sung i Apple od cza­su do cza­su lubią pochwal­ić się swoi­mi wynika­mi sprzedaży. Co jed­nak z inny­mi gracza­mi na rynku? Pra­cown­i­cy LG właśnie cieszą się ze sprzedaży 10 mil­ionów smart­fonów z serii L. Ale czy aby na pewno? Czy te uśmiech­nięte twarze z obraz­ka nie kłamią?