LG Optimus G Pro — świetna odpowiedź na pięciocalówki konkurencji

Dodano: 18.01.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Wczo­raj ucieszyła mnie wiado­mość o tym, że LG Opti­mus G zaataku­je Europę w mar­cu. Pytanie tylko — co z tego, sko­ro dochodzą do nas infor­ma­c­je o następ­cy tego urządzenia smart­fona, który przyć­mi swo­jego poprzed­ni­ka pod niemal każdym wzglę­dem?

LG Optimus G trafi do Europy — w końcu!

Dodano: 17.01.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , ,

LG Opti­mus G to jeden z najszyb­szych smart­fonów na rynku. Nieste­ty, do tej pory mieszkań­cy starego kon­ty­nen­tu mogli o nim wyłącznie pomarzyć, lecz jed­nak i my doczekamy się czterordzeniowego Opti­musa na półkach skle­powych.

LG Optimus G2 — kolejny krok naprzód

Dodano: 11.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

We wczo­ra­jszym artykule popast­wiłem się nad LG, lecz w ramach poku­ty szyku­ję bard­zo dobrą wiado­mość dla fanów tej firmy: plot­ki głoszą, że pracu­je ona nad urządze­niem będą­cym ist­nym demonem wyda­jnoś­ci!

Przeciek: Specyfikacja LG Optiumsa G Nexus

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

LG Opti­mus G. Do tej pory nie ist­nieje żadne zdję­cie przed­staw­ia­jące Opti­musa G w wer­sji Nexus.

LG Opti­mus G Nexus to pier­wszy smart­fon tej firmy z rodziny Nexus. Zda­je się, że debi­ut Kore­ańczyków na tym polu wypad­nie rewela­cyjnie — otrzy­mamy najszyb­szy tele­fon na rynku, który wyda­jnoś­cią bez najm­niejszych prob­lemów pobi­je obec­nego króla, Sam­sun­ga Galaxy S III.

Plotka: Jeszcze w tym miesiącu otrzymamy kolejnego smartfona z serii Nexus

Dodano: 01.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,

Nexus to gru­pa urządzeń opar­tych na Androidzie, która posi­a­da jed­ną cechę wspól­ną: czyste, pozbaw­ione jakichkol­wiek nakładek pro­du­cen­ta wer­sje sys­te­mu Google’a, przez co są pier­wsze w kole­jce, jeśli chodzi o aktu­al­iza­c­je do kole­jnych wer­sji. Plot­ka głosi, że wkrótce poz­namy kole­jnego smart­fona z tej rodziny.

LG Optimus G — Czterordzeniowy mocarz ze Snapdragonem S4 Pro

Dodano: 26.08.2012 Kategorie: Android, Galeria, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Kore­ańskie LG zamierza namieszać na rynku i już wkrótce wprowadzi na rynek smart­fona, jakiego jeszcze nie widzi­ał nikt w tej częś­ci globu — oto przed Wami LG Opti­mus G.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002