Nexus 5 trafi do sprzedaży w żółtym kolorze?

Dodano: 27.06.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

żóły

LG Nexus 5 to smart­fon, który swą pre­mierę miał w zeszłym roku i powoli zbliża się moment, w którym ujrzymy jego następcę. Zan­im to nastąpi Google zamierza wprowadz­ić powiew świeżoś­ci nową — żółtą — wer­sją kolorysty­czną.

Obrazy z Androidem L dostępne dla Nexusa 5 i Nexusa 7

Dodano: 26.06.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Tablety Tagi: , , , , ,

Android_L_Developer

Świeżut­ki Android L w wer­sji dla dewelop­erów jest już dostęp­ny do pobra­nia. Do sieci trafiły obrazy z tym sys­te­mem dostęp­ne dla LG Nexusa 5 i tablet Google Nexus 7 z 2013 roku.

Google pracuje nad aktualizacją Androida KitKat o numerze 4.4.3

Dodano: 29.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

nexusae0_wm_4.4.3_thumb

Android 4.4.2 KitKat to na tą chwilę najnowsza wer­s­ja mobil­nego sys­te­mu Google’a. Być może już wkrótce straci na ważnoś­ci, gdyż nieśmi­ało z hory­zon­tu wyła­nia się Android KitKat o numerze 4.4.3.

Powalające demo technologiczne Unreal Engine 4 odpalone na Nexusie 5

Dodano: 24.03.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Unreal-Engine-4-Nexus-5-620x343

Unre­al Engine to jeden z najpop­u­larniejszych sil­ników wyko­rzysty­wanych w grach na kom­put­ery oso­biste. Jego twór­cy chcą zachę­cić do wyko­rzysty­wa­nia swo­jego narzędzia w urządzeni­ach mobil­nych i w tym celu zaprezen­towali niezwyk­le efek­towny pokaz jego możli­woś­ci.

Nexus 5 od teraz dostępny w czerwonym kolorze

Dodano: 05.02.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

akai

Jeśli podoba­ją się Wam smart­fony w rzu­ca­ją­cych się w oczy kolorach, powin­niś­cie zain­tere­sować się nową wer­sją kolorysty­czną Nexusa 5. Od ter­az ten mod­el jest dostęp­ny w czer­wonej obu­dowie.

 

LG Nexus 5 otrzyma nowe kolory

Dodano: 24.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

nexus-5-red

Obec­nie LG Nexus 5 dostęp­ny jest wyłącznie w dwóch odmi­anach kolorysty­cznych: czarnej i białej. Wkrótce to może się zmienić, a dowo­dem na to jest zdję­cie przed­staw­ia­jące tego smart­fona w czer­wieni.

Oficjalna premiera LG Nexusa 5 w Polsce

Dodano: 09.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

Google-Nexus-5

LG Nexus 5, czyli jeden z naj­goręt­szych smart­fonów ubiegłego roku ofic­jal­nie zade­bi­u­tował w naszym kra­ju. Wresz­cie będzie go moż­na bezprob­le­mowo nabyć u pol­s­kich oper­a­torów i w sklepach elek­tron­icznych.

LG G2 sprzedaje się poniżej oczekiwań. Winowajcą jest… LG Nexus 5

Dodano: 27.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

LG2 lead

LG G2 to obec­nie jed­no z najlep­szych i naj­moc­niejszych urządzeń mobil­nych na rynku. To jed­nak nie wystar­czyło, by odno­tować tak wysoką sprzedaż, jak na to lic­zono.

Nexus 5 oficjalnie zaprezentowany — Godny następca Nexusa 4

Dodano: 01.11.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

nexus-5_2720035b

Oto Nexus 5 — najnowsze dzieło pow­stałe dzię­ki współpra­cy Google’a i LG. Jest on wyposażony w now­iutkiego Androi­da 4.4 KitKat, bard­zo szy­b­ki pro­ce­sor Snap­drag­on 800 i — nieste­ty — słabej jakoś­ci obu­dowę.

Siedmiominutowy filmik przedstawiający Nexusa 5 i Androida 4.4

Dodano: 13.10.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Screen-Shot-2013-10-12-at-1.21.00-PM-650x410

Nexusa 5 i dzi­ała­jącego na nim Androi­da 4.4 mogliśmy już ujrzeć wielokrot­nie. Ter­az jed­nak w Internecie pojaw­ił się mate­ri­ał ukazu­ją­cy ten duet na długim filmiku nagranym w bard­zo dobrej jakoś­ci.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002