Nexus 5? LG nie ma go w planach

Dodano: 29.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , ,

Jeśli czeka­cie na Nexusa 5, to  muszę Was rozczarować — w najbliższym cza­sie nie ma co się go spodziewać, byna­jm­niej od LG.

Biały LG Nexus 4 oficjalnie zapowiedziany

Dodano: 28.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , ,

Od jakiegoś cza­su głośno jest o nade­jś­ciu nowego Nexusa 4, który miał­by cechować się białym kolorem i nowszym Androi­dem. Ter­az biały Nexus 4 został zapowiedziany ofic­jal­nie.

LG Nexus 4 z Androidem 4.3 uchwycony na zdjęciach i filmie

Dodano: 25.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Co praw­da Android 4.3 Jel­ly Bean nie został zaprezen­towany pod­czas Google I/O, lecz nie oznacza to, że nie zostanie on pokazany w niedalekiej przyszłoś­ci. Najnowsze zdję­cia wskazu­ją, że ten sys­tem już jest (praw­ie lub całkowicie) gotowy.

Android 4.3 i biały Nexus 4 pojawią się 10 czerwca

Dodano: 18.05.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Niek­tórzy z nas mogli się rozczarować z powodu nieza­prezen­towa­nia kole­jnej wer­sji Androi­da na kon­fer­encji Google I/O. Plot­ka jed­nak głosi, że być może zostanie on pokazany już 10 czer­w­ca, a wraz z nim nowa wer­s­ja kolorysty­cz­na LG Nexusa 4.

Czeka nas Nexus 4 w wersji 32 GB?

Dodano: 20.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Najwięk­szą bolączką Nexusa 4 była jego niewiel­ka pamięć wewnętrz­na. Jest szansa, że wkrótce pojawi się odświeżony mod­el o dwukrot­nie więk­szej pojem­noś­ci.

LG Nexus 4 znalazł milion nabywców

Dodano: 08.02.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , ,

Z Nexusem 4 sprawa ma się niety­powo. Rzad­ko kiedy w branży dochodzi do sytu­acji, w której popyt przewyższa podaż, lecz w przy­pad­ku tego smart­fona właśnie tak było. Nie­ofic­jalne dane mówią, że LG Nexus 4 został sprzedany w licz­bie mil­iona egzem­plarzy. Dopiero ter­az?

Android 4.2.2 Jelly Bean napotkany w Brazylii i Malezji

Dodano: 13.01.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Do ciekawego zdarzenia doszło w dwóch bard­zo odległych od Pol­s­ki miejsc. W Brazylii i Malezji natrafiono na urządzenia odz­nacza­jące się Androi­dem w wer­sji 4.2.2 Jel­ly Bean. Zaskaku­jące jest to, że taka wer­s­ja nie została jeszcze ofic­jal­nie opub­likowana przez Google.

LG chwali się 10 milionami sprzedanych smartfonów z serii L

Dodano: 10.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , , , , , ,

 

Sam­sung i Apple od cza­su do cza­su lubią pochwal­ić się swoi­mi wynika­mi sprzedaży. Co jed­nak z inny­mi gracza­mi na rynku? Pra­cown­i­cy LG właśnie cieszą się ze sprzedaży 10 mil­ionów smart­fonów z serii L. Ale czy aby na pewno? Czy te uśmiech­nięte twarze z obraz­ka nie kłamią?

LG Spectrum 2 — fajny smartfon, ale czy zyska popularność?

Dodano: 02.11.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Najnowsze smart­fony LG nie cieszą się dużą pop­u­larnoś­cią. LG Swift 4X HD miał być odpowiedz­ią na Sam­sun­ga Galaxy S III i HTC One X, lecz szy­bko został zepch­nię­ty na dru­gi plan. Może tym razem warto się przyjrzeć nowe­mu Kore­ańczykowi?

LG Nexus 4 — diament ze skazą

Dodano: 31.10.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

Wraz z pojaw­ie­niem się Androi­da 4.2 Jel­ly Bean, pre­mierę miały także nowe urządzenia z linii Nexus: jeden nowy smart­fon i również jeden tablet. Tutaj zajmiemy się pier­wszym z nich — oto LG Nexus 4. Wywołu­je niesamowite wraże­nie, lecz… No właśnie — przekon­a­j­cie się, co mnie niepokoi.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002