LG postanaw­ia odświeżyć swo­ją gamę smart­fonów z rodziny L. W trak­cie CES 2013 mają zostać zaprezen­towane trzy mod­ele będące następ­ca­mi LG L3, L5 i L7.