lg-gd330

Por­tal Phone Are­na pokusił się o bard­zo krótką, lecz treś­ci­wą recen­zję słuchaw­ki LG GD330. Tele­fon nie jest może szczytem tech­ni­ki, więc moż­na powiedzieć, że jest to tele­fon ide­al­ny dla osób mało wyma­ga­ją­cych od tele­fonu niż dla geeków komórek. Na pokładzie LG GD330 zna­jdziemy wyświ­et­lacz 2,2 cala, odt­warza­cz MP3 oraz radio FM wraz z aparatem fotograficznym 2 megapik­sela.

Zobaczmy z bliska LG GD330 w krótkiej recen­zji Phone Are­na.