lg-g3-press-hi-res-front-and-back-970x646-c

LG zaprezen­towało pom­niejs­zoną wer­sję swo­jego udanego smart­fona G3. Jak to zwyk­le bywa, swo­ją mocą dość znacznie ustępu­je więk­sze­mu bratu.