Video: LG pokazuje, że aktualizacje mają wpływ na szybkość smartfona

Dodano: 22.02.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: , , ,

jbkk

LG zaprezen­towało filmik, w którym udowad­nia, że po zaak­tu­al­i­zowa­niu LG G2 do Androi­da 4.4 KitKat moż­na zyskać na szy­bkoś­ci dzi­ała­nia. Aby się o tym przekon­ać, uży­to dwóch G2 oraz aparatu wykonu­jącego filmy w try­bie slow motion.

Następca LG G2 będzie mieć premierę w maju?

Dodano: 18.01.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

2013 Consumer Electronics Show Highlights Newest Technology

LG G3, czyli następ­ca LG G2 oraz konkurent nad­chodzącego Sam­sun­ga Galaxy S5 ma zostać ofic­jal­nie zaprezen­towany 17 maja — infor­mu­ją kore­ańskie media.

LG wprowadzi funkcję Knock dla smartfonów z rodziny L II

Dodano: 29.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

lg_knock20131227165847028

Knock to funkc­ja, która pozwala na blokowanie i odblokowywanie ekranu smart­fona poprzez dwukrotne puknię­cie pal­cem. Po raz pier­wszy została wyko­rzys­tana w mod­elu G2, lecz ter­az będą mogli się nią nacieszyć także posi­adacze tańszych urządzeń.

LG G2 sprzedaje się poniżej oczekiwań. Winowajcą jest… LG Nexus 5

Dodano: 27.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

LG2 lead

LG G2 to obec­nie jed­no z najlep­szych i naj­moc­niejszych urządzeń mobil­nych na rynku. To jed­nak nie wystar­czyło, by odno­tować tak wysoką sprzedaż, jak na to lic­zono.

Przeciek: LG pracuje nad pomniejszoną wersją G2 Mini z ekranem… 4,7″

Dodano: 11.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

lg-g2-phone-top-back-camera-650x0

Smart­fony robią się coraz więk­sze, co wyda­je się być bezsen­sowne. Kole­jne granice absur­du przekracza LG, który już wkrótce być może zaprezen­tu­je wer­sję Mini mod­elu G2 wielkoś­ci… flagow­ców z ubiegłego roku.

Video: Aparat w LG G2 inspirowany… kurą

Dodano: 28.09.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video Tagi: , ,

kura

Pro­du­cen­ci smart­fonów (m.in. Sam­sung) lubią czer­pać inspirac­je z natu­ry. LG udowad­nia nam, że w tej kwestii jest o krok przed konkurencją. W krótkim i zabawnym filmiku wyjaśnił, co dobrego przyniosła jego inspirac­ja… kurą.

LG G2 zaprezentowany — bestia, jakich mało!

Dodano: 08.08.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , ,

LG_G2-011

Ofic­jal­na pre­miera smart­fona LG G2 już za nami! Myślę, że Kore­ańczykom udało się w końcu stworzyć smart­fona, który może wywołać spore zamieszanie w szere­gach konkurencji.

LG G2 będzie korzystał z kart nano-SIM

Dodano: 05.08.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

lg-g2-f320k-004

LG G2 zbliża się do nas wielki­mi kroka­mi — jego pre­miera nastąpi za dwa dni. Już ter­az do sieci wycieka­ją na jego tem­at nowe infor­ma­c­je. Okazu­je się, że nowy flagowiec LG będzie korzys­tać z kar­ty nano-SIM. 

Nowy flagowiec LG otrzyma nazwę G2, a zarząd liczy na 10 milionów sprzedanych egzemplarzy

Dodano: 19.07.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Do tej pory na nad­chodzącego flagow­ca LG mówiliśmy Opti­mus G2. Ter­az jed­nak się okazu­je, że fir­ma postanow­iła skró­cić nazwę o słowo Opti­mus. W dodatku, LG liczy na wysoką sprzedaż tego smart­fona. Czy się przeliczy?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002