Jeśli zna­j­du­jesz się w Warsza­w­ie i jesteś posi­adaczem Nokii Lumia, masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w wyjątkowej pro­mocji, dzię­ki której będziesz mógł korzys­tać z tak­sów­ki zupełnie za dar­mo.