iRing-for-iPhone-1

iRing to kon­cepc­ja biżu­terii stwor­zona na spec­jalne zamówie­nie firmy Apple. Ma to być pewnego rodza­ju gadżet, który będą mogli wyko­rzys­tać w sposób bard­zo funkcjon­al­ny posi­adacze tele­fonów iPhone oraz odt­warza­czy muzy­cznych iPod. iRing, czyli tłu­macząc na pol­s­ki iPierś­cionek to nic innego jak łącznik blue­tooth pomiędzy tym urządze­niem a naszym iPhone’m. Za pomocą iRing będziemy mogli dos­tosować nasz odt­warza­cz muzy­czny w tele­fonie — proste praw­da.