Apple sprzedało już 500 milionów iPhone’ów

Dodano: 26.03.2014 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

iphonez

iPhone’a moż­na kochać lub nien­aw­idz­ić, lecz każdy przyz­na, że jest to rodz­i­na smart­fonów, która w 2007 roku zmieniła zasady gry. Ter­az, w sie­dem lat po pre­mierze pier­wszego z nich sprzedało się już pon­ad 500 tele­fonów komórkowych Apple’a.

iOS 7 zainstalowany na 3/4 iUrządzeń

Dodano: 06.12.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

fcxz

Co miesiąc Google prezen­tu­je statysty­ki przed­staw­ia­jące to, jak szy­bko zysku­ją na pop­u­larnoś­ci kole­jne odmi­any Androi­da. Apple ze swoim iOS-em nie wykonu­je tak częstych pomi­arów lecz gdy już to robi, otrzy­mu­je wyni­ki mogące wpraw­ić gigan­ta z Moun­tain View w kom­pleksy.

Kolejny rekord Apple — iPhone 5S i iPhone 5C po pierwszym weekendzie sprzedaży

Dodano: 23.09.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

iPhone 5S 5C sprzedaż

Nie mogło być inaczej — trady­cji stało się zadość, czyli kole­jny reko­rd sprzedaży został pobity przez Apple. iPhone 5S i iPhone 5C sprzedały się w iloś­ci 9 mil­ionów egzem­plarzy, jak to się ma w sto­sunku do poprzed­ników iPhone 5 i 4S?

Samsung pokaże w przyszłym roku smartfony z 64-bitowym procesorem

Dodano: 13.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

gsmarena_001 (14)

iPhone 5S, który miał pre­mierę trzy dni temu, jest pier­wszym smart­fonem z 64-bitowym pro­ce­sorem. Co na to Sam­sung? Nie chce być gorszy — obiecu­je, że jego flagow­ce na rok 2014 także będą pra­cow­ać w 64-bitowej architek­turze.

iPhone 5S oficjalnie — kolejne jabłko na drzewie

Dodano: 11.09.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , ,

180232645.jpg.CROP.rectangle3-large

iPhone 5S został już ofic­jal­nie zaprezen­towany. Tak, jak się spodziewal­iśmy, otrzy­mał moc­niejszy pro­ce­sor, ulep­szony aparat i… czyt­nik linii papi­larnych.

HTC One Max otrzyma czytniki linii papilarnych — tak mówi nowe zdjęcie

Dodano: 20.08.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

onemax

Ostat­nio mówi się całkiem głośno o czyt­nikach linii papi­larnych. Miał w niego zostać wyposażony LG G2, lecz ostate­cznie do niego nie trafił. Z kolei nad­chodzą­cy iPhone 5S niemal na pewno będzie go posi­adać. Nie będzie on jedynym nowym smart­fonem z takim czyt­nikiem, gdyż HTC One Max także go otrzy­ma. Tak przy­na­jm­niej moż­na wywnioskować z nowej fot­ki, która obiegła Inter­net.

iPhone 5S w wersji 128GB — to całkiem prawdopodobne

Dodano: 16.08.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

iphone-5s-next-new-iphone

Smart­fony i table­ty Apple nie posi­ada­ją slo­tu na kar­ty pamię­ci, lecz zawsze wyna­gradza­ła to spo­ra ilość pamię­ci wewnętrznej. iPhone 5S pod tym wzglę­dem ma postaw­ić krok do przo­du za sprawą odmi­any o wielkiej pojem­noś­ci 128 GB.

Hands-on taniego iPhone’a. No, prawie…

Dodano: 24.07.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

W Internecie pojaw­ił się bard­zo ciekawy i szczegółowy filmik typu hands-on, w którym autor opowia­da co nieco o nad­chodzącej budże­towej odmi­an­ie iPhone’a. Szkop­uł tkwi w tym, że w rękach Inter­nau­ty nie znalazł się cały smart­fon, a tylko jego tyl­na część obu­dowy.

iPhone 5S otrzyma czytnik linii papilarnych i szybszy chipset

Dodano: 16.07.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Mamy kole­jne infor­ma­c­je na tem­at iPhone’a 5S. Nowoś­cią będzie czyt­nik papi­larnych, a samo urządze­nie będzie znacznie szyb­sze od poprzed­ni­ka.

Tańsza odmiana iPhone’a 5S z kolorowymi obudowami

Dodano: 30.06.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Od jakiegoś cza­su mówi się, że Apple myśli o wypuszcze­niu w tym roku dwóch iPhone’ów - nor­mal­nego, będącego ulep­szoną piątką, oraz budże­towego. Ten dru­gi otrzy­ma różne wari­anty kolorysty­czne, co może­my odkryć na nowych zdję­ci­ach.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002