Apple sprzedało już 500 milionów iPhone’ów

Dodano: 26.03.2014 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

iphonez

iPhone’a moż­na kochać lub nien­aw­idz­ić, lecz każdy przyz­na, że jest to rodz­i­na smart­fonów, która w 2007 roku zmieniła zasady gry. Ter­az, w sie­dem lat po pre­mierze pier­wszego z nich sprzedało się już pon­ad 500 tele­fonów komórkowych Apple’a.

iOS w wersji 6.1 już gotowy do pobrania. Co nowego wprowadza?

Dodano: 29.01.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Posi­adacze wsze­lakiej maś­ci iUrządzeń mogą już pobier­ać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do wer­sji 6.1. Zmi­any, jakie wprowadza nie są niczym wielkim, a najbardziej dotkną one… amerykańs­kich kino­manów wyma­ga­ją­cych szy­bkiej łącznoś­ci LTE.

Mobile Choice Consumer Awards 2012 — Samsung Galaxy S III telefonem roku 2012!

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, Blackberry, HTC, Huawei, iPhone, LG, Motorola, Newsy, Nokia, Operatorzy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Sony, Symbian^3, Tablety, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , ,

4 październi­ka w Lon­dynie odbyła się gala Mobile Choice Con­sumer Awards 2012, wyła­ni­a­ją­ca najlep­sze smart­fony tego roku. Nagrody zostały przyz­nane w 16 różnych kat­e­go­ri­ach. Naszych czytel­ników powin­no ucieszyć to, że Nokia także została dostrzeżona, choć nie obyło się bez małego skan­dalu.

iPhone 5 — jak reagują na niego Amerykanie? Zaraz… iPhone 5?

Dodano: 13.09.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Jim­my Kim­mel jest amerykańskim pro­du­cen­tem telewiz­yjnym, który prowadzi swój rozry­wkowy talk-show na stacji ABC. W związku z pre­mierą nowego smart­fona od Apple postanow­ił zapy­tać przy­pad­kowych ludzi, co o nim sądzą. Szkop­uł tkwi w tym, że wcale nie otrzy­mali oni do tes­tu iPhone’a 5, lecz starego 4S.

Sandra — Siri w języku Polskim istnieje i działa bardzo dobrze!

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Siri jest asys­ten­tem głosowym umożli­wia­ją­cym obsługę wielu funkcji iPhone’a poprzez mowę. Nieste­ty, nie doczekała się ofic­jal­nej pol­skiej wer­sji, lecz okazu­je się, że nie jest to żaden prob­lem — pewien użytkown­ik wykon­ał włas­ną imple­men­tację naszego języ­ka. 

[Video] Nokia Lumia 920 vs. Samsung Galaxy S III vs. iPhone 4S — test aparatów

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Gdy świat usłyszał o ośmiomegapik­selowym apara­cie Pure­View, który trafił do Lumii 920, w Internecie zawrza­ło. Nagle wszyscy zdali sobie sprawę, że każdy aparat 8 Mpix to zło straszne, a najlep­szym wyborem była­by matryca 100 Mpix. Narzekanie narzekaniem, ale Nokia Lumia 920 robi naprawdę genialne zdję­cia nawet w sytu­ac­jach bez­nadziejnych.

Bye Bye Brain: App-ocalypse — Tower defense o zombiakach na Nokie Lumia, iPady i iPhone’y

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: Gry, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Week­end Game Stu­dio stworzyło coś dla fanów gatunku tow­er desense. Jest przy­jem­na, ład­na i — co najważniejsze — dar­mowa. Aż się prosi o pobranie jej na swo­jego smart­fona! Przed Wami Bye Bye Brain: App-oca­lypse.

Najnowsze smartfony Nokii z WP będą przypominać wyglądem iPhone’a 4S?

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Nokia windows phone proto

Może to pozostać moim oso­bistym odczu­ciem, niem­niej jed­nak patrząc na najnowsze zdję­cie przed­niego pan­elu nad­chodzącej Nokii z sys­te­mem Win­dows Phone widzę w niej pan­el iPhone’a 4S. Robi się bard­zo ciekaw­ie zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że pod­stawą obec­nej rozprawy Apple vs. Sam­sung jest właśnie zarzut o kopi­owanie wyglą­du urządzeń Jabłusz­ka.

Porozmawiaj z Siri w Mercedesie

Dodano: 03.03.2012 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , ,

Mer­cedes zapowiedzi­ał inte­grację sys­te­mu swoich samo­chodów z tech­nologią iPhonea 4S oraz oso­bistym asys­ten­tem Siri. To świet­na infor­ma­c­ja dla wszys­t­kich nad­chodzą­cych posi­adaczy najnowszego tele­fonu od Apple i samo­chodu mar­ki Mer­cedes klasy “A”.

Statyw do smartfonów Nokia N8, Nokia N9, Nokia Lumia 800

Dodano: 08.01.2012 Kategorie: Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, iPhone, Nokia, Opinie, testy Tagi: , , , ,

Nokia N8 statyw

Jak­iś czas temu potrze­bowałem do swo­jej Nokii N8 staty­wu. Wybór padł na jeden z mod­eli dostęp­nych na aukcji inter­ne­towej. Statyw ten nada­je się do więk­szoś­ci nowoczes­nych smart­fonów i z pewnoś­cią nie jest on ogranic­zony tylko do mod­eli fińskiego pro­du­cen­ta. Oto kil­ka moich prze­myśleń doty­czą­cych tego właśnie staty­wu – zapraszam do dal­szej częś­ci wpisu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002