iOS w wersji 6.1 już gotowy do pobrania. Co nowego wprowadza?

Dodano: 29.01.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Posi­adacze wsze­lakiej maś­ci iUrządzeń mogą już pobier­ać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do wer­sji 6.1. Zmi­any, jakie wprowadza nie są niczym wielkim, a najbardziej dotkną one… amerykańs­kich kino­manów wyma­ga­ją­cych szy­bkiej łącznoś­ci LTE.

Bye Bye Brain: App-ocalypse — Tower defense o zombiakach na Nokie Lumia, iPady i iPhone’y

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: Gry, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Week­end Game Stu­dio stworzyło coś dla fanów gatunku tow­er desense. Jest przy­jem­na, ład­na i — co najważniejsze — dar­mowa. Aż się prosi o pobranie jej na swo­jego smart­fona! Przed Wami Bye Bye Brain: App-oca­lypse.

Statyw do smartfonów Nokia N8, Nokia N9, Nokia Lumia 800

Dodano: 08.01.2012 Kategorie: Akcesoria iPhone, Akcesoria Nokia, iPhone, Nokia, Opinie, testy Tagi: , , , ,

Nokia N8 statyw

Jak­iś czas temu potrze­bowałem do swo­jej Nokii N8 staty­wu. Wybór padł na jeden z mod­eli dostęp­nych na aukcji inter­ne­towej. Statyw ten nada­je się do więk­szoś­ci nowoczes­nych smart­fonów i z pewnoś­cią nie jest on ogranic­zony tylko do mod­eli fińskiego pro­du­cen­ta. Oto kil­ka moich prze­myśleń doty­czą­cych tego właśnie staty­wu – zapraszam do dal­szej częś­ci wpisu.

Nokia Lumia 800 odbiera nagrodę What Mobile Awards 2011

Dodano: 18.11.2011 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800, smart­fon wyposażony w sys­tem Win­dows Phone Man­go, został doce­niony pod­czas wręczenia corocznych nagród What Mobile Awards 2011, którego współor­ga­ni­za­torem jest Vir­gin Media i bry­tyjs­ki mag­a­zyn What Mobile. Zobaczmy za co została wyróżniona Lumia 800 oraz jacy inni pro­du­cen­ci powin­ni mieć powody do zad­owole­nia?

Siri w iPhone 4 tylko dla wybrańców [video]

Dodano: 09.11.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: ,

Siri iPhone 4

O nowej funkcji w tele­fonach Apple słyszał już chy­ba każdy. Siri, bo tak nazy­wa się nowa innowa­cyj­na funkc­ja pole­ceń głosowych, to coś więcej niż pozorny algo­rytm rozpoz­nawa­nia mowy znany nam od wielu lat. Nieste­ty nie wszyscy posi­adacze tele­fonu z nad­gryzionym jabłkiem mają okazję przetestować tą nowa­torską funkcję. Kil­ka dni temu okaza­ło się,że testy Siri na urządze­niu Apple starszej gen­er­acji wypadły całkiem pomyśl­nie.

iPhone 4 White od dzisiaj w 26 krajach

Dodano: 28.04.2011 Kategorie: Akcesoria iPhone, iPhone, Newsy Tagi:

iPhone 4 white colour

Po długich speku­lac­jach kiedy pow­stanie, gdzie i czy w ogóle pow­stanie, fir­ma Apple zamy­ka usta wszys­tkim niedowiarkom – iPhone 4 w białej wer­sji kolorysty­cznej od dzisi­aj jest już dostęp­ny w 26 kra­jach. Czy znalazła się wśród nich Pol­s­ka?

iPad 2 vs iPad vs iPhone 4 – porównanie urządzeń [video]

Dodano: 17.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

iPad 2 vs iPad

Bard­zo ciekawe porów­nanie trzech najbardziej topowych urządzeń Apple – iPad 2 vs iPad vs iPhone 4. Porów­nanie zaw­iera serie benchmark’ów stwor­zonych na potrze­by tes­tu. Czy iPad 2 jest rzeczy­wiś­cie lep­szy od iPad’a? Czy warto zakupić nowy mod­el?

Darmowa reklama na Times Square? — to możliwe! [video]

Dodano: 15.03.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi:

Times Square hack

Ludz­ka wyobraź­nia nie ma granic, a ludzie prześ­ci­ga­ją się w kole­jnych innowa­cyjnych pomysłach. Pewien Azja­ta postanow­ił prze­nieść film nagrany chwilę wcześniej swoim iPhone’m na wielkie ekrany reklam­owe na Time Square. Sko­ro już o tym piszę to może­cie mieć pewność, że mu się udało — zobacz­cie sami!

iPhone 4 z pamięcią 64 GB – przeciek prosto z Chin [video]

Dodano: 09.03.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi:

Apple iPhone 4 64 GB

Okazu­je się, że oprócz dwóch pod­sta­wowych wer­sji iPhone’a 4 – 16 i 32 gigowego na świecie pojaw­ił się nowy iPhone 4 z pamię­cią 64 GB. Wiele z plotek donosi, że taka wer­s­ja iPhone’a już wkrótce zostanie zaprezen­towana przez Apple – czy to aby praw­da? Zobacz­cie na video.

Nexus S vs iPhone 4 – porównanie smartfonów

Dodano: 19.12.2010 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Samsung, Video Tagi: ,

Nexus S vs iPhone 4

Porów­nanie najnowszych tele­fonów Nexus S kon­tra iPhone 4. Czy Android OS 2.3 (Gin­ger­bread) jest w stanie prze­ci­w­staw­ić się potędze Apple – iOS 4? Czy ekran Super AMOLED (Nexus S) jest rzeczy­wiś­cie lep­szy od wyświ­et­lacza LED użytego w iPhone 4? Na te oraz inne pyta­nia powin­no dać odpowiedź poniższe video z porów­naniem tych dwóch wysok­iej klasy słuchawek.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002