iOS w wersji 6.1 już gotowy do pobrania. Co nowego wprowadza?

Dodano: 29.01.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Posi­adacze wsze­lakiej maś­ci iUrządzeń mogą już pobier­ać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do wer­sji 6.1. Zmi­any, jakie wprowadza nie są niczym wielkim, a najbardziej dotkną one… amerykańs­kich kino­manów wyma­ga­ją­cych szy­bkiej łącznoś­ci LTE.

Bye Bye Brain: App-ocalypse — Tower defense o zombiakach na Nokie Lumia, iPady i iPhone’y

Dodano: 17.08.2012 Kategorie: Gry, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Week­end Game Stu­dio stworzyło coś dla fanów gatunku tow­er desense. Jest przy­jem­na, ład­na i — co najważniejsze — dar­mowa. Aż się prosi o pobranie jej na swo­jego smart­fona! Przed Wami Bye Bye Brain: App-oca­lypse.

Premiera Infinity Blade 2 na iPhone’a [video]

Dodano: 01.12.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , ,

Nie warto pisać o pre­mier­ach gier które wychodzą co dzi­en­nie. O tej grze jed­nak warto! To najbardziej oczeki­wana gra tego roku na tele­fony komórkowe!

iPhone 3GS jako aparat w profesjonalnej sesji zdjęciowej

Dodano: 07.07.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , ,

iPhone 3GS fashion model

Nie częs­to zdarza się, żeby pro­fesjon­al­ny fotograf uży­wał swo­jego tele­fonu komórkowego (iPhone 3GS) do wykony­wa­nia zdjęć na sesji fotograficznej z mod­elką. A jed­nak jest to możli­we – ten fotograf to Lee Moris, a mod­el­ka to Olivia Price. Wynik tej współpra­cy z pewnoś­cią obnaża umiejęt­noś­ci innych fotografów, zresztą zobacz­cie sami…

iPhone 2G vs iPhone 3GS vs iPhone 4 — porównanie telefonów

Dodano: 11.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

iPhones comparition

iphone phones

Oto szy­bkie porów­nanie najnowszego iPhone’a 4 z dwoma starszy­mi mod­e­la­mi wypro­dukowany­mi przez fir­mę Apple — iPhone 2G oraz iPhone 3GS. Video pomi­mo, że jest krótkie to treś­ci­wie przed­staw­ia porów­nanie wyglą­du zewnętrznego tych trzech słuchawek. Przy­jem­nego oglą­da­nia!

iPhone 4 vs iPhone 3GS – porównanie telefonów

Dodano: 10.06.2010 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

iphone 4 vs 3gs

Do świa­ta Apple wszedł w tym tygod­niu nowy mod­el tele­fonu – iPhone 4 opar­ty o nowy sys­tem oper­a­cyjny iOS4. Jak to bywa w przy­pad­ku pojaw­ienia się na rynku nowego mod­elu tele­fonu, od razu jest on porówny­wany ze swoim poprzed­nikiem. Tym razem nie jest inaczej – iPhone 4 vs iPhone 3GS – porów­nanie tele­fonów.

iPhone App: Smart Scanner — interaktywne posługiwanie się odnośnikami w tekście

Dodano: 11.05.2010 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , ,

Shape Ser­vices to fir­ma odpowiedzial­na za pro­dukcję pop­u­larnych aplikacji na iPhone’a takich, jak IM+ czy też Busi­ness Card Read­er. Ter­az zaprezen­towała nową pozy­cję w swoim port­fo­lio – aplikac­ja Smart Scan­ner, która skierowana jest tylko do posi­adaczy iPhone’a 3GS. Smart Scan­ner pozwala na inter­ak­ty­wne wyko­rzys­tanie linków, adresów email oraz numerów tele­fonów z wiz­ytówek, papierowych wer­sji prasy itp. Zobaczmy jak to dzi­ała?

Porównanie telefonów: Google Nexus One vs iPhone 3GS

Dodano: 08.02.2010 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Opinie, testy, Video Tagi: , , ,

nexus-one-vs-iphone-3gs

Ekipa Cnet.com przy­go­towała ciekawe porów­nanie dwóch tele­fonów: Google Nexus One vs iPhone 3GS. Jak dobrze wiemy, Google wys­tar­towało ze swoim nowym pro­duk­tem — tele­fonem komórkowym, właśnie z myślą degradacji tele­fonu iPhone. Ekspan­s­ja na nowe ryn­ki Nexusa One nadal trwa. Z pewnoś­cią jest to pro­dukt ciekawy, ale czy na pewno jest w stanie prze­bić, kul­towego już, iPhone’a? Zobaczmy sami.

Starcie tytanów: Google Nexus One vs iPhone 3GS (internet i kamera)

Dodano: 13.01.2010 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Video Tagi: ,

google-nexus-one-vs-iphone-3gs

Oto krótkie video porównu­jące dwa, jakże wielkie mod­ele tele­fonów – Google Nexus One vs iPhone 3GS. W tym poje­dynku zobaczyć może­my, jak szy­bko dzi­ała przeglą­danie stron inter­ne­towych w obu mod­elach tele­fonów oraz jak przed­staw­ia­ją się przykład­owe nagra­nia video tych dwóch mod­eli tele­fonów. Dla smaczku dodam, że pomi­mo dużej roz­bieżnoś­ci w kam­er­ach, moż­na się zdzi­wić co do jakoś­ci nagrań – zobacz­cie sami na poniższym video.

FireFighter 360 — bardzo realistyczna gra na iPhone’a 3GS

Dodano: 30.11.2009 Kategorie: Aplikacje iPhone, Gry, iPhone, Video Tagi: , , ,

Fire­Fight­er 360 to gra stwor­zona spec­jal­nie przez devel­op­erów dla tele­fonu iPhone 3GS. Najważniejszy jed­nak jest fakt, że gra ta została prze­nie­siona do real­nego świa­ta — na ekranie tele­fonu wyświ­et­la się Nam rzeczy­wisty obraz tego, co mamy przed sobą i stwarza akc­je do gaszenia pożaru.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002