Atrapa iPada Air 2 sfotografowana

Dodano: 18.06.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

5

O ile iPhone 6 został już sfo­tografowany z każdej możli­wej strony, to iPad Air 2 ukry­wał się całkiem nieźle przed elek­tron­iczny­mi paparazzi. Aż do ter­az — w końcu i on doczekał się sesji zdję­ciowej.

Touch ID trafi do wszystkich nowych smartfonów i tabletów Apple’a

Dodano: 27.05.2014 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

iphone5s

Touch ID, czyli czyt­nik linii papi­larnych wbu­dowany w przy­cisk Home znany z iPhone’a 5S trafi do wszys­t­kich tegorocznych smart­fonów i tabletów Apple’a.

Plotka: Apple w przyszłym roku pokaże większego iPada

Dodano: 23.12.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

213

Na razie Apple ofer­u­je table­ty w dwóch rozmi­arach: z ośmio- i dziesię­ciocalowym ekranem. Plot­ka głosi, że w przyszłym roku ta fir­ma zaprezen­tu­je kole­jnego, więk­szego iPa­da.

iPad Air i iPad Mini 2 — tablety Apple’a ewoluują

Dodano: 25.10.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety Tagi: , , , ,

wireless_hero

Apple zaprezen­towało światu dwa nowe iPady - jeden z nich to Mini 2, a dru­gi to iPad Air. O ile w przy­pad­ku pier­wszego nikt nie powinien mieć wąt­pli­woś­ci co do Co takiego się kry­je pod tą nową nazwą?

Kwartalne wyniki Apple: 31 mln sprzedanych iPhone’ów i 15 mln iPadów

Dodano: 24.07.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , ,

Apple może się pochwal­ić dobry­mi wynika­mi w swoim rapor­cie finan­sowym za dru­gi kwartał 2013 roku. Choć od momen­tu zaprezen­towa­nia jego najnowszych smart­fonów i tabletów minęło już sporo cza­su, to nie tracą one na pop­u­larnoś­ci.

iOS 7 Beta z kompletnie nowym designem — czy to mogło się udać?

Dodano: 15.06.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

Od pre­miery pier­wszego iPhone’a sys­tem oper­a­cyjny mobil­nych urządzeń z nad­gryzionym jabłkiem prak­ty­cznie się nie zmieni­ał. Po wielu lat­ach w końcu postanowiono odmienić inter­fe­js, co może­my zobaczyć w najnowszej, siód­mej becie iOS-a. Nowoś­ci spotkały się ze sporą falą kry­ty­ki, lecz czy słusznie? Według mnie nie.

iOS w wersji 6.1 już gotowy do pobrania. Co nowego wprowadza?

Dodano: 29.01.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Posi­adacze wsze­lakiej maś­ci iUrządzeń mogą już pobier­ać aktu­al­iza­cję opro­gramowa­nia do wer­sji 6.1. Zmi­any, jakie wprowadza nie są niczym wielkim, a najbardziej dotkną one… amerykańs­kich kino­manów wyma­ga­ją­cych szy­bkiej łącznoś­ci LTE.

Blitz Brigade — klon Team Fortress 2 na iOS i Androida

Dodano: 28.01.2013 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , , ,

Gameloft, jeden z czołowych pro­du­cen­tów gier na urządzenia przenośne opub­likował trail­er swo­jej nowej gry. Nazy­wa się Blitz Brigade i do złudzenia przy­pom­i­na pece­towe Team Fortress 2.

iPad 4 otrzyma wersję 128GB — tyle miejsca zadowoli nawet najbardziej wymagających

Dodano: 28.01.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Wyglą­da na to, że Apple szyku­je nam kole­jną wer­sję obec­nej — już czwartej — gen­er­acji iPa­da. Ma ona cechować się ogrom­ną iloś­cią wbu­dowanej pamię­ci flash, bo aż 128 giga­ba­j­ta­mi.

Ryanair Talk — sposób na tanie rozmowy międzynarodowe

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Android, Aplikacje Android, Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy Tagi: , , , , , , , , ,

Ryanair to najwięk­szy europe­js­ki tani prze­woźnik lot­niczy. Jego dzi­ałal­ność nie ogranicza się jed­nak wyłącznie do ofer­owa­nia lotów. Dla smart­fonów z Androi­dem i iOS stworzył aplikację umożli­wia­jącą tanie wykony­wanie między­nar­o­dowych połączeń głosowych.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002