iOS 7 zainstalowany na 3/4 iUrządzeń

Dodano: 06.12.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

fcxz

Co miesiąc Google prezen­tu­je statysty­ki przed­staw­ia­jące to, jak szy­bko zysku­ją na pop­u­larnoś­ci kole­jne odmi­any Androi­da. Apple ze swoim iOS-em nie wykonu­je tak częstych pomi­arów lecz gdy już to robi, otrzy­mu­je wyni­ki mogące wpraw­ić gigan­ta z Moun­tain View w kom­pleksy.

Kolejny rekord Apple — iPhone 5S i iPhone 5C po pierwszym weekendzie sprzedaży

Dodano: 23.09.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

iPhone 5S 5C sprzedaż

Nie mogło być inaczej — trady­cji stało się zadość, czyli kole­jny reko­rd sprzedaży został pobity przez Apple. iPhone 5S i iPhone 5C sprzedały się w iloś­ci 9 mil­ionów egzem­plarzy, jak to się ma w sto­sunku do poprzed­ników iPhone 5 i 4S?

Aparat w iPhonie 5S otrzyma dwie diody doświetlające

Dodano: 23.06.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Apple pracu­je pełną parą nad następcą iPhone’a 5. Oprócz tego, że będzie moc­niejszy od swo­jego poprzed­ni­ka, to zostanie też wyposażony w lep­szy aparat.

iOS 7 Beta z kompletnie nowym designem — czy to mogło się udać?

Dodano: 15.06.2013 Kategorie: iPhone, Newsy Tagi: , , , , ,

Od pre­miery pier­wszego iPhone’a sys­tem oper­a­cyjny mobil­nych urządzeń z nad­gryzionym jabłkiem prak­ty­cznie się nie zmieni­ał. Po wielu lat­ach w końcu postanowiono odmienić inter­fe­js, co może­my zobaczyć w najnowszej, siód­mej becie iOS-a. Nowoś­ci spotkały się ze sporą falą kry­ty­ki, lecz czy słusznie? Według mnie nie.

Sharp rozpocznie produkcję wyświetlaczy do iPhone’a 5S w przyszłym miesiącu

Dodano: 08.05.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nowy iPhone zbliża się coraz bardziej. Dziś dowiadu­je­my się o rozpoczę­ciu pro­dukcji ekranów. W takim razie kiedy pre­miera?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002