Premiera Tizena przesunięta raz jeszcze

Dodano: 22.01.2014 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

samsung_tizen

Tizen - sys­tem stwor­zony we współpra­cy Sam­sun­ga i Intela dla urządzeń mobil­nych miał nade­jść w pier­wszej połowie 2014 roku. Nieste­ty, obiet­nice to jed­no, a rzeczy­wis­tość to drugie. Tym razem nie udało się dotrzy­mać słowa.

Intel: Prace nad Tizenem wciąż trwają

Dodano: 08.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

Tizen miał być sys­te­mem stwor­zonym we współpra­cy Intela i Sam­sun­ga, który był­by zapewne czymś w rodza­ju następ­cy niesławnej Bady. Pewien Inter­nau­ta wywołał małą burzę pisząc na Twit­terze, że sys­tem jest już praw­ie martwy. W tej spraw­ie wypowiedzi­ał się sam Intel, który temu zaprzeczył.

ZTE Geek — Smartfon z procesorem Intel Atom 2 GHz

Dodano: 11.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , , , , ,

ZTE Geek to nowa propozy­c­ja od chińskiego ZTE. Jego najważniejszą cechą jest nowy pro­ce­sor Clover­Trail+ stwor­zony przez Intela, który  charak­teryzu­je się wysokim tak­towaniem 2 GHz.

Acer Liquid C1 — atomowy średniak

Dodano: 04.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , , , , ,

 

Oto Acer Liq­uid C1 — najnowszy owoc współpra­cy Acera z Intelem. Jest to ciekawa propozy­c­ja dla osób potrze­bu­ją­cych dobrego, choć nie szoku­jącego swo­ją ceną smart­fona.

Pierwszy developerski telefon z systemem Tizen [Video]

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Jak pisałem już wcześniej, sys­tem Tizen nie zach­wycił mnie pod żad­nym wzglę­dem. Kom­bi­nowanie Intela tym razem z Sam­sungiem wydało mimo wszys­tko na świat pier­wsze urządze­nie z zupełnie zmody­fikowaną wer­sją znanego choć­by z Nokii N9 sys­te­mu MeeGo.

Tizen gotowy, ktoś w ogóle wie co to jest?

Dodano: 02.05.2012 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Tizen, wspól­ny pro­jekt Sam­sun­ga oraz Intela mają­cy na celu stworze­nie kole­jnego, otwartego, mobil­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego. Nie wiele mówiło się o pro­jek­cie aż do dzisi­aj kiedy to sys­tem jest już praw­ie gotowy do wyjś­cia z fazy beta testów. 

Pierwszy smartfon z procesorem Intela w tym tygodniu

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Tele­fon z pro­ce­sorem Intela, to brz­mi dum­nie. Praw­dopodob­nie nie tylko nazwa wyko­rzys­tanego pro­ce­so­ra wzbudzi wielkie emoc­je ale również jego osią­gi które przyszło nam niedawno podzi­wiać, były one wtedy naprawdę zaskaku­ją­co pozy­ty­wne. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002