To jednak prawda — Instagram dla Windows Phone 8 już jest!

Dodano: 21.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

screen_shot_2013-11-20_at_12.07.21_pm

Wczo­raj napisałem, że według plotek o godzinie 19 do sklepu z aplikac­ja­mi Win­dows Phone miał zaw­itać Insta­gram. Infor­ma­c­ja ta okaza­ła się być prawdzi­wa i już ter­az ofic­jal­na aplikac­ja jest gotowa do pobra­nia dla użytkown­ików tego sys­te­mu.

Plotka: Instagram trafi do Sklepu Windows Phone dzisiaj o 19

Dodano: 20.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , ,

yolo

Plot­ka głosi, że już dzisi­aj na plat­formie Win­dows Phone pojawi się aplikac­ja, która była wyczeki­wana od bard­zo daw­na. Mowa o Insta­gramie, najpop­u­larniejszej aplikacji społecznoś­ciowej dla pasjonatów fotografii!

Instagram dla Windows Phone już w najbliższych tygodniach

Dodano: 29.10.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia-Instagram

Choć ten news był już zapowiadany pod­czas Nokia World 2013, który odbył się w zeszłym tygod­niu, to jak pokazu­ją najnowsze doniesienia pracę nad final­ną wer­sją aplikacji Insta­gram na WP są już na ukończe­niu.

Instagram pojawi się na Windows Phone już w czerwcu?

Dodano: 06.06.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

O Insta­gramie na Win­dows Phone mówi się od daw­na, lecz jak go nie było, tak go dalej nie ma. Najnowsze infor­ma­c­je wskazu­ją na to, że trafi on na plat­for­mę Microsof­tu jeszcze w tym miesiącu.

Instagraph — klient Instagrama na Windows Phone 7 i 8 umożliwiający dodawanie zdjęć

Dodano: 17.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja społecznoś­ciowa umożli­wia­ją­ca dodawanie zdjęć i przy­ozd­abi­an­ie je w fil­try. Nieste­ty na Win­dows Phone wciąż jest niedostęp­ny, lecz nie jest to już żaden prob­lem, gdyż Insta­graph potrafi całkowicie zastąpić ofic­jal­ny pro­gram.

Instagram na Windows Phone to kwestia chwili

Dodano: 14.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: ,

Instagram for WP

To trochę zabawne ale każdy intere­su­ją­cy się branżą mobile o tym wie, że Insta­gram nie jest dostęp­ny na Win­dows Phone a pomi­mo tego moż­na śmi­ało stwierdz­ić, że moc­no flir­tu­je z Microsoft­em by wspól­nie się zad­owolić — i jest na to niezbity dowód.

Itsdagram — klient Instagrama dla Windows Phone 8 z możliwością dodawania zdjęć

Dodano: 03.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Niemal każdy nie­ofic­jal­ny klient Insta­gra­ma na jakiejkol­wiek plat­formie ma to do siebie, że nie da się poprzez niego wrzu­cać nowych fotografii na swój pro­fil. Inaczej jest w przy­pad­ku aplikacji Its­da­gram dla sys­te­mu Win­dows Phone 8, która niedłu­go powin­na wyjść z fazy beta.

Instagram być może trafi na Windows Phone

Dodano: 06.03.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Insta­gram to jed­na z najpop­u­larniejszych aplikacji mobil­nych wszech plat­form. Na chwilę obec­ną jest ofic­jal­nie dostęp­ny na iOS i Androi­da, lecz wciąż braku­je jego wer­sji dla Win­dows Phone. Możli­we, że to się niebawem zmieni.

Metrogram — Darmowy klient Instagrama na Windows Phone

Dodano: 24.12.2012 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Obec­nie Insta­gram nie ma ofic­jal­nego wspar­cia dla sys­temów Microsof­tu. Na szczęś­cie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć okrężnej dro­gi — Met­ro­gram to świet­ny klient tej aplikacji dla Win­dows Phone, który ma chy­ba tylko jed­ną, choć bard­zo dużą wadę. Jaką?

Afera ze zmianą regulaminu Instagramu

Dodano: 21.12.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy Tagi: , , , ,

Kil­ka dni temu został przed­staw­iony zmody­fikowany reg­u­lamin Insta­gra­mu, najpop­u­larniejszej mobil­nej aplikacji do dzie­le­nia się zdję­ci­a­mi. Jego nowa wer­s­ja nie spotkała się z pozy­ty­wną reakcją użytkown­ików. Nic dzi­wnego, gdyż sprowadza­ła ich do roli dojnych krów. Po repres­jach, fotografom udało się jed­nak wywal­czyć przy­wróce­nie poprzed­niego reg­u­laminu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002