Nie warto pisać o pre­mier­ach gier które wychodzą co dzi­en­nie. O tej grze jed­nak warto! To najbardziej oczeki­wana gra tego roku na tele­fony komórkowe!