ikasa

iKasa czyli aplikac­ja umożli­wia­ją­ca płace­nie za pomocą smart­fona w sieci sklepów detal­icznych Biedron­ka. Miało być pięknie ale pojaw­iły się pewne ograniczenia, które mogą już na samym początku zniechę­cić do wejś­cia w taki sys­tem płat­noś­ci – o co chodzi?