Huawei ze swoi­mi Win­dows Phone’a­mi nie ma łat­wo — konkurenc­ja ze strony Nokii i HTC stanowi cięż­ki orzech do zgryzienia. Chińczy­cy jed­nak się nie pod­da­ją i mają asa w rękaw­ie, który sprawi, że wszyscy klien­ci staną w kole­jce po Ascen­da W2. A może jed­nak kolorowe przy­cis­ki to za mało?