HTC Prime

Na por­talu XDA.cn pojaw­iły się zdję­cia dwóch nad­chodzą­cych mod­eli smart fonów od HTC – Ignite oraz Prime. Oba mają być wyposażone w sys­tem Win­dows Phone 7. Jeden z nich ma mieć klaw­iaturę QWERTY, a dru­gi pozbaw­iony całkowicie fizy­cznej klaw­iatu­ry.