W Chi­nach pojawił się pro­dukt przez­nac­zony wyłącznie na ten rynek. Jest to HTC Mini — bezprze­wodowa słuchawka, która wygląda jak przes­tarzała komórka. Czy to ma sens?