HTC B2/J Butterfly (2014) wycieka do sieci

Dodano: 10.05.2014 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

BnNqvt4CcAAi9og

W Internecie pojaw­iła się pier­wsza grafi­ka przed­staw­ia­ją­ca nowy smart­fon HTC o nazwie B2 oraz jego dane tech­niczne. Ma to być następ­ca mod­elu J But­ter­fly, pier­wszego smart­fona tajwańskiego pro­du­cen­ta z ekranem Full­HD.

HTC Sense 5 pojawi się na starszych modelach

Dodano: 01.03.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

HTC Sense 5 to najnowsza odsłona nakład­ki sys­te­mowej tajwańskiego pro­du­cen­ta. Wprowadza parę ciekawych nowinek i pojaw­iła się w najnowszym HTC One, lecz trafi także na cztery inne smart­fony. Jakie?

HTC Mini — mała komórka jako akcesorium do smartfona?

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , , ,

W Chi­nach pojaw­ił się pro­dukt przez­nac­zony wyłącznie na ten rynek. Jest to HTC Mini — bezprze­wodowa słuchawka, która wyglą­da jak przes­tarza­ła komór­ka. Czy to ma sens?

HTC Butterfly — pięciocalowe monstrum w wersji międzynarodowej

Dodano: 08.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Do tej pory pod znakiem zapy­ta­nia była kwes­t­ia dostęp­noś­ci na Starym Kon­ty­nen­cie pier­wszego smart­fona z ekranem Full HD od HTC. Na szczęś­cie, jego między­nar­o­dowy wari­ant został już ofic­jal­nie potwierd­zony.

HTC M7 — pogromca Samsunga Galaxy S IV

Dodano: 06.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Ten rok dla HTC nie był może udany pod wzglę­dem finan­sowym, lecz tajwańs­ka fir­ma z pewnoś­cią zaprezen­towała wiele ciekawych smart­fonów. Na początku roku otrzy­mal­iśmy świet­nego One X który doczekał się już ulep­szonej odmi­any, a w Japonii i USA dostęp­ne są pot­wory z ekrana­mi Full HD. Przyszły rok ma być równie ciekawy!

HTC Droid DNA nie otrzyma swojego europejskiego odpowiednika

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , ,

HTC Droid DNA to jeden z naj­ciekawszych smart­fonów wydanych w ostat­nim cza­sie. Przez jed­nych został okrzyknię­ty mobil­nym królem, lecz Inter­net ugi­na się także pod falą kry­ty­ki skierowanej w jego stronę. Mimo to, z pewnoś­cią znalazł­by rzeszę fanów na starym kon­ty­nen­cie. Nieste­ty, niemiec­ki odd­zi­ał HTC twierdzi, że Europa nie otrzy­ma swo­jego Droi­da DNA.

Verizon HTC DLX — tajwański tabletofon powoli zmierza do USA.

Dodano: 21.10.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Niecały tydzień temu w Japonii odbyła się pre­miera potężnego pod każdym wzglę­dem smart­fona HTC J But­ter­fly. Ter­az może­my obe­jrzeć zdję­cia przed­staw­ia­jące pię­ciocalowe mon­strum w wer­sji przez­nac­zonej dla amerykańskiego oper­a­to­ra Ver­i­zon.

HTC J Butterfly — Pięciocalowy następca HTC One X zaprezentowany oficjalnie! (Galeria)

Dodano: 17.10.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy Tagi: , , , ,

Sieć KDDI ofer­u­ją­ca usłu­gi w kra­ju kwit­nącej wiśni swoim klien­tom zaprezen­towała wyjątkowy mod­el. Jest nim HTC J But­ter­fly. Robi kap­i­talne wraże­nie!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002