HTC obiecuje nam skupić się w tym roku na jakości dźwięku i aparacie

Dodano: 05.02.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Z początkiem roku wielu z nas robi sobie różne postanowienia. Z miesięcznym opóźnie­niem robi to też HTC, które postanawia nam skupić się na lep­szej jakości dźwięku i zdję­ci­ach w swoich nad­chodzą­cych smartfonach.

HTC Mini — mała komórka jako akcesorium do smartfona?

Dodano: 27.01.2013 Kategorie: Akcesoria - pozostałe, Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , , ,

W Chi­nach pojawił się pro­dukt przez­nac­zony wyłącznie na ten rynek. Jest to HTC Mini — bezprze­wodowa słuchawka, która wygląda jak przes­tarzała komórka. Czy to ma sens?

HTC Butterfly — pięciocalowe monstrum w wersji międzynarodowej

Dodano: 08.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Do tej pory pod znakiem zapy­ta­nia była kwes­tia dostęp­ności na Starym Kon­ty­nen­cie pier­wszego smart­fona z ekranem Full HD od HTC. Na szczęś­cie, jego między­nar­o­dowy wari­ant został już ofic­jal­nie potwierdzony.

HTC M7 — pogromca Samsunga Galaxy S IV

Dodano: 06.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Ten rok dla HTC nie był może udany pod wzglę­dem finan­sowym, lecz tajwańska firma z pewnoś­cią zaprezen­towała wiele ciekawych smart­fonów. Na początku roku otrzy­mal­iśmy świet­nego One X który doczekał się już ulep­szonej odmi­any, a w Japonii i USA dostępne są pot­wory z ekranami Full HD. Przyszły rok ma być równie ciekawy!

Pentile vs. reszta świata — ekrany pod lupą

Dodano: 02.12.2012 Kategorie: Galeria, HTC, Nokia, Opinie, testy, Samsung Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

W świecie smart­fonów często używa się pojęć typu Pen­tile, Super AMOLED czy Super LCD 3. Dla prze­cięt­nego użytkown­ika niewiele one znaczą. Za pomocą zdjęć i opisów przed­stawię, jaka jest realna różnica w poszczegól­nych tech­nolo­giach i czym tak na prawdę jest Pentile.

HTC Droid DNA nie otrzyma swojego europejskiego odpowiednika

Dodano: 26.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , , ,

HTC Droid DNA to jeden z naj­ciekawszych smart­fonów wydanych w ostat­nim cza­sie. Przez jed­nych został okrzyknięty mobil­nym królem, lecz Inter­net ugina się także pod falą kry­tyki skierowanej w jego stronę. Mimo to, z pewnoś­cią znalazłby rzeszę fanów na starym kon­ty­nen­cie. Niestety, niemiecki odd­ział HTC twierdzi, że Europa nie otrzyma swo­jego Droida DNA.

HTC Droid DNA oficjalnie zaprezentowany

Dodano: 14.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy Tagi: , , , , ,

HTC zaprezen­towało mieszkań­com Stanów Zjed­noc­zonych swój nowy najlep­szy smart­fon — Droid DNA. Nie będę trzy­mał w niecier­pli­wości — prezen­tuje się on po prostu niesamowicie! Smart­fon ide­alny? Niestety nie.

HTC i Verizon zapraszają na wspólną konferencję

Dodano: 07.11.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Tajwański pro­du­cent smart­fonów i amerykański oper­a­tor komórkowy łączą swe siły i zapraszają na kon­fer­encję, która odbędzie się już 13 listopada. Co z tego może wynikać? To już prawie pewne — impreza doty­czyć będzie pre­miery HTC Droid DNA.

Verizon HTC DLX — tajwański tabletofon powoli zmierza do USA.

Dodano: 21.10.2012 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Niecały tydzień temu w Japonii odbyła się pre­miera potężnego pod każdym wzglę­dem smart­fona HTC J But­ter­fly. Teraz możemy obe­jrzeć zdję­cia przed­staw­ia­jące pię­ciocalowe mon­strum w wer­sji przez­nac­zonej dla amerykańskiego oper­a­tora Ver­i­zon.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002