HTC Desire SV to zaprezen­towany jak­iś czas temu Dual-SIM, który był pier­wot­nie przez­nac­zony wyłącznie na rynek azjaty­c­ki. Wychodzi na to, że może wkrótce pojaw­ić się także w resz­cie świa­ta, czego zwias­tunem jest jego rosyjs­ka pre­miera.